БІБЛІОГРАФІЯ ВАСИЛЯ СТУСА

Бібліографія Василя Стуса розміщена за таким пляном:

І. Публікації творів Василя Стуса окремими книгами.

II. Публікації творів письменника у збірниках, окремих книгах, журналах і газетах.

III. Звернення і листи, яких співавтором був В. Стус.

IV. Статті про життя і творчість В. Стуса.

V. Вірші Василя Стуса в перекладі на інші мови.

Перші три розділи подано за хронологічним порядком опубліковання даного твору. Четвертий розділ подано за абеткою. П'ятий – за хронологічним порядком.

Опублікована бібліографія не претендує на вичерпну повноту. В неї не включено віршів у різних періодичних виданнях. Зате включено бібліографію віршів поета перекладених на інші мови.

І. Публікації творів Василя Стуса окремими книгами.

«Зимові дерева». Із вступною статтею Аріядни Шум. – Брюссель, «Література і мистецтво», 1970, 206 стор.

«Свіча в свічаді». Поезії. Упорядкували Марко Царинник і Вольфрам Бургардт. – «Сучасність», 1977, 122 + 4 стор.

«Ein dichter Widerstand». Aus dem Tagebuch des Vassyl Stus. – Hamburg, Gerold & Appel Verlag, 1984, 47 стор. Зміст: Lew Kopelew «Ein poet»; Anna-Halja Horbatsch «Sein Verbrechen ist der Widerstand» (Vorwort); «Aus dem Lagertagebuch des Vassyl Stus»; Уривки з листів від 21 березня і 4 квітня 1977; три вірші «Ein Tisch», «Werde zur Lerabstürzenden Welle», «Für Christine Bremer».

«Палімпсести». Вірші 1971-1979 років. Упорядкувала Надія Світлична. Вступна стаття Юрія Шевельова. – «Сучасність», 1986, 469 + 10 стор.

II. Публікації творів Василя Стуса в окремих виданнях.

«На поетичному турнірі». – «Дніпро», ч. 10, Киів, 1964, жовтень, стор. 150-153.

«Най будем щирі». – «Дніпро», ч. 2, 1965, лютий, стор. 142-150.

«Відкритий лист до Президії Спілки Письменників України». – У кн.: «Українська інтелігенція під судом КҐБ». Матеріяли з процесів В. Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. «Сучасність», 1970, стор. 219-226; «Українська думка», Лондон, 1985, 19 вересня.

«Двоє слів читачеві». – У кн.: Василь Стус, «Зимові дерева». Брюссель, «Література і мистецтво», 1970, стор. 9-10; «Українська думка», Лондон, 1985, 19 вересня.

«Місце в бою чи в розправі? Редакторові „Вітчизни" Л. Дмитеркові». – У кн.: «Український вісник», випуск І-ІІ [Захалявний журнал з України]. Париж-Балтимор, ПУДФ і «Смолоскип», 1971, стор. 17-19.

«До ЦК КПУ, до КДБ при Раді Міністрів УРСР»; «Голові Президії Верховної Ради УРСР О. П. Ляшкові, секретареві ЦК КПУ Ф. Д. Овчаренкові». – У кн.: «Український вісник», випуск III, жовтень 1970 [Самвидавний журнал з України]. Балтимор-Вінніпеґ, «Новий шлях» і «Смолоскип», 1971, стор. 28-30; 38-40.

«Я обвинувачую». – «Сучасність», ч. 1, Мюнхен, 1976, січень, стор. 44-47; «Нові дні», ч. 2, Торонто, 1976, стор. 26-28.

«Відкритий лист до Івана Дзюби». – «Новий шлях», Вінніпеґ, 1976, 2 жовтня; «Сучасність», ч. 11, 1976, листопад, стор. 84-86.

[Про концтабірні лікарні]. – У кн.: «Хроніка таборових буднів». «Сучасність», 1976. З розділу: Б. Пенсон і В. Чорновіл, «Будні мордовських таборів», стор. 85-89.

«Не можна сидіти, склавши руки» [Лист до приятелів від 29. X. 1977]. – «Свобода», ч. 47, Джерзі Ситі, Н. Дж., 1978, 22 березня.

«Справа Василя Стуса». «Вирок»; «Я обвинувачую»; «Відкритий лист до Івана Дзюби»; «До Президії Верховної Ради СРСР»; «До Голови Президії Верховної Ради СРСР»; «До ПЕН-Клюбу»; «Лист до приятелів». – У кн.: «Погром в Україні, 1972-1979». Упорядкував Роман Купчинський. «Сучасність», 1980, стор. 30-56.

«На захист Миколи Горбаля». – «Свобода», 1980, 23 лютого; у кн.: «Українська Гельсінкська Група, 1978-1982». Документи і матеріяли. Упорядкував Осип Зінкевич. Торонто-Балтимор, «Смолоскип», 1983, стор. 97-99.

[Уривок з листа Василя Стуса]. – У кн.: «Інформаційні бюлетені Української Громадської Групи Сприяння Виконанню Гельсінкських Угод». Упорядкував Осип Зінкевич, післяслово Ніни Строкатої. Торонто-Балтимор, «Смолоскип», 1981, стор. 100.

«З таборового зошита». – «Сучасність», ч. 11, 1983, листопад, стор. 78-91; «Шлях перемоги», Мюнхен, 1983, 18 грудня.

Англійською мовою

«A Gulag Notebook». Translated by Marco Garynnyk and George Luckij. – «The Washington Times», Washington, 1985, August 28.

«Excerpts from Vasyl Stus’s notebook». Stus, Vasyl: The Life and Death of a Ukrainian poet. Translated by Marco Garynnyk and George Luckij. – «The Ukrainian Weekly», No. 37 and No. 38, Gersey City, N. J., 1985, September 18 and 22.

Німецькою мовою

«Ich klage an». Erklärung des politischen Gefangenen Vassyl Stus. 1975. – У кн.: «Dokumente über Menschenrechtsverletzungen in der UdSSR. Hamburg, Amnestz International, 1976, стор. 87-92.

«Ich erkläre». [У перекладі Анни Галі Горбач]. – У кн.: Mykola Horbal, «Hier wartet man auf das ende». Hamburg, Gerold & Appel Verlag, 1986, стор. 11-12.

Російською мовою

«Я обвиняю» (1975). – «Хроннка текущих событий», №37 [Москва], 1975, 30 сентября. Передрук: Издательство «Хроника», Нью-Йорк, 1975, стор. 65-66; «Архив Самиздата», №2307, 8 стор.; у зб.: «Из-за колючей проволоки». Франкфурт/Майн, «Вольное слово», вып. 21, стор. 38-44; г. «Русская мисль», Париж, 1975, 30 жовтня.

«Письмо Ивану Дзюбе о выступлении последнего „Путь избран навсегда" в газ. „Вісті з України" от 22. V. 1975» [Червень 1975]. – «Архив Самиздата», №2655, 4 стор.

«Председателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному от В. Стуса», 1. VIII. 1976; «В Президиум Верховного Совета СССР от безвинно репрессированного украинского литератора Стуса», 10. XII. 1976. – У кн.: Михаил Хейфец, «Место и время», стор. 198-201.

[Телеграма А.Д. Сахарову на захист В. Овсієнка]. – «Хроника текущих событий», вып. 52. Москва, самиздат, 1979, 1 марта. Передрук: Нью-Йорк, Изд. «Хроника», 1979, стор. 21.

«Из лагерного дневника» [VII. 1982]. – «Архив Самиздата», №5062, 26 стор.

«Из лагерных записей Василя Стуса». – «Русская мысль», Париж, 1983, 15 декабря.

«Письмо из ссылки» [До І. Корсунської]. – «Русская мысль», №3590, Париж, 1985, 11 октября.

III. Звернення і листи, співавтором яких був Василь Стус.

«До Генерального Секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва. Голови Ради Міністрів СРСР О. Н. Косиґіна, Голови Президії Верховної Ради СРСР Н. В. Підгорного». Квітень, 1968 [Лист 139-тьох]. – «Свобода», 1968, 11 жовтня; в англійському перекладі у кн. Michael Browne (ed.), «Ferment in the Ukraine», London, MacMillan, 1971, рр. 191-196; по-російськи у ж. «Посев», №12, Frankfurt-am-Main, 1968, стор. 58.

«Заява про створення громадського Комітету захисту Ніни Строкатої». 21. XII. 1971. – Опубл. у кн.: «Український вісник», випуск VI, березнь 1972 [Самвидавний журнал з України]. Париж-Балтимор, ПУДФ і «Смолоскип», 1972, стор. 140-142; по-англійськи у ж. «The Ukrainian Herald», Issue 6. Baltimore, Smoloskyp Publishers, 1977, стор. 141-143.

«Звернення до Національної Об'єднаної Партії Вірменії». Грудень 1976.

«To the American People in Independence Day». – «A Chronicle of Human Rights in the USSR», No. 22, New York, «Khronika press», 1976, Juli-September, стор. 34.

«Телеграмма американскому народу в День Независимости от политзаключенных в СССР». – «Хроника текущих событий», №41, [Москва], 1976, 3 августа. Передрук: Изд. «Хроника», 1975, стор. 40.

«Відкритий лист Гельсінкським групам СРСР, США, правоза-хисним групам Польщі, Чехо-Словаччини». 6. X. 1979. – Опубл. у кн.: «Українська Гельсінкська Група, 1978-1982». Документи і матеріяли. Торонто-Балтимор, «Смолоскип», 1983, стор. 47-51; по-англійськи – «An open letter to the Helsinki Groups of the USSR and the USA, to Groups in Defence of Rights in Polland and Czechoslvakia». 6. X. 1979. – У кн.: «The Human Rights Movement in Ukraine». Documents of the Ukrainian Helsinki Group, 1976-1980. Edited by Lesya Verba and Bohdan Yasen. Introduction by Nina Strokata. Preface by Andrew Zvarun. Baltimore-Washington-Toronto, Smoloskyp Publishers, 1980, стор. 177-181.

«Меморандум Української Групи Сприяння Виконанню Гельсінкських Угод». Осінь 1979. – Опубл. у кн.: «Українська Гельсінкська Група, 1978-1982», стор. 57-62; по-англійськи у кн.: «Hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe». 97th Congress, first Session. Fifth Anniversary of the Formation of the Ukrainian Helsinki Group, November 16, 1981. Washington, U.S. Government Printing Office, 1982, стор. 138-140.

IV. Статті про життя і творчість Василя Стуса.

«А. Сахаров обороняє Василя Стуса». – «Свобода», 1980, 21 листопада.

«Академік Сахаров виступив на захист Василя Стуса». – «Америка», Філядельфія, Па., 1980, 16 грудня, стор. 1.

Аппель Рольф, Некролог Василеві Стусові, українському поетові, що загинув у таборі праці [Вірш у перекладі з німецької Анни-Галі Горбач]. – «Сучасність», ч. 5, 1986, травень, стор. 116-117.

Бойчук Богдан, Вчитуючися в палімпсести Василя Стуса. – «Свобода», 1986, 18, 19, 20 і 21 листопада.

Бризгун-Соколик Оксана, Торонто вшанувало Василя Стуса. – «Новий шлях», ч. 42, 1985, 19 жовтня, стор. 3.

«B. Стус і В. Чорновіл засуджують І. Дзюбу». – «Америка», ч. 132, 1976, 21 вересня, стор. 1, 4.

«B. Стусові признали літературну нагороду». – «Свобода», 1982, 25 серпня.

«Василеві Стусові загрожує новий суд». – «Свобода», ч. 78, 1979, 7 квітня, стор. 1.

«Василя Стуса засуджено на 15 років». – «Свобода», ч. 222, 1980, 17 жовтня, стор. 1.

«Василя Стуса „перевиховують"». – «Сучасність», ч. 2, 1979, лютий, стор. 112-115.

«Василь Стус». – У кн.: «Українська Гельсінкська Група, 1978-1982». Документи і матеріяли. Торонто-Балтимор, «Смолоскипі», 1983, стор. 747-750.

«Василь Стус». Звернення ЗП Украінської Гельсінкської Групи. – «Українське слово», ч. 2288, Париж, 1985, 29 вересня.

«Василь Стус вимагає суду над ворогами українського народу». – «Новий шлях», Вінніпеґ, 1976, 24-31 січня, стор. 12; «Америка», ч.152, 1976.

«Василь Стус: не можна сидіти, склавши руки». – «Свобода», ч. 47, 1978, 2 березня.

«Василь Стус – нова жертва терору». – «Українське слово», ч. 2287, Париж, 1985, 22 вересня.

«Василь Семенович Стус» [Біографічна довідка]. – «Вісник репресій в Україні», випуск 5, Нью-Йорк, ЗП УГГ, 1981, стор. 39.

«Він жив – любив і не набрався скверни». – «Екран», ч. 134-137, Чікаго, 1985, стор. 1.

Вірний Микола, Смерть нездоланного. – «Народна воля», ч. 40, Скрентон,1985,17 жовтня; ч. 41, 24 жовтня; ч. 42, 31 жовтня.

Волянська Людмила, Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно, навіки прощай!.. На смерть Василя Стуса. – «Наше життя», ч. 10, Нью-Йорк, 1985, жовтень, стор. 2-11.

«... За Вкраїну його замучили колись...». Поет Василь Стус не живе. – «Свобода», 1985, 18 вересня, стор. 2; 19 вересня, стор. 2; 20 вересня, стор. 2, 4.

Г. А.-Г., Голоси з України на смерть Василя Стуса. – «Сучасність», ч. 1, 1986, січень, стор. 113-114.

Горбач Анна-Галя, Гайнріх Белль і генерація шістдесятників. – «Сучасність», ч. 1,1986, січень, стор. 87-91.

Василь Стус у спогадах та відгуках чужомовної преси. – «Сучасність», ч. 5, 1986, травень, стор. 111-121.

Гурко Стефанія, Світовий конгрес письменників у Торонто. 400 його учасників підписали телеграму до Брежнєва, домагаючись звільнення Василя Стуса. – «Новий шлях»», ч. 43, Торонто, 1981, 24 жовтня.

Закордонне Представництво Української Гельсінкськоі Групи, До делегацій країн на Гельсінкську нараду в Мадріді, й ін. [Заклик на захист В. Стуса] – «Свобода», ч. 27, 1981, 11 лютого.

Керівникам урядів країн, що підписали Гельсінкські угоди, Комісії Прав Людини при ООН, Міжнародній Амнестії, Міжнародньому ПЕН-Клюбові, Правозахисним організаціям і всім людям доброї волі [Звернення з приводу загибелі В. Стуса]. – «Смолоскип», ч. 27, Вашінґтон, 1985; весна-осінь, стор. 1; «Сучасність», ч. 1, 1986, січень, стор. 98-99.

«Засудили Василя Стуса». – «Новий шлях», ч. 46, 1980, 15 листопада, стор.1.

«ЗП УГГ виступає в обороні Василя Стуса». – «Свобода», ч. 27, 1981, 11 лютого, стор. 1, 3.

Зуб Іван, Обрії критики. – «Літературна Україна», ч. 52, Київ, 1965, 29 червня.

Ільницький Микола, Від спостережень до узагальнень. – «Літературна Україна», ч. 62, 1965, 3 серпня.

[Інформація про арешт Василя Стуса]. – «Вісник репресій в Україні», випуск 5, 1980, стор. 5-6.

К. З., Юрій Бадзьо і Василь Стус на аґенді в Европейському Парляменті. – «Гомін України», Торонто, 1985, 23 жовтня.

К. І., У сороковий день смерти Василя Стуса. – «Шлях перемоги», ч. 5, Мюнхен, 1985, 3 листопада, стор. 3, 4.

К. Н., Міжнародна преса про смерть Василя Стуса. – «Сучасність», ч. 1, 1986, січень, стор. 115-116.

«Кати! Не дали останнього слова». Опис судилища над незламним поетом Василем Стусом. – «Шлях перемоги», 1981, 4 жовтня.

Керч Оксана, Василь Стус і нагорода Нобеля. – «Свобода», ч. 111, 1986, 13 червня, стор. 2.

Китаста Лідія, Пам'яті Василя Стуса. – «Українські вісті», Детройт, 1985, 3 і 17 листопада.

Кучер Михайло, На смерть Василя Стуса. – «Свобода», 1985, 2 і 3 жовтня.

Ланда Мальва і Ходорович Тетяна, Міжнародній Амнестії, ПЕН-Клюбові, людям доброї волі! [Заклик на захист В. Стуса]. – У кн.: «Погром в Україні 1972-1979», 1980, стор. 54-56.

Логвиненко Михайло, Традиція і ерудиція. – «Літературна Україна», ч. 58,1965,20 липня.

Лук'яненко Лев, Лист до Василя Стуса. 27. III. 1977; лист без дати; 9. VII. 1977. – У кн.: «Зупиніть кривосуддя! Справа Левка Лук'яненка». Упорядкував Степан Садовський. «Сучасність», 1980, стор. 92-93, 107-108, 113-119.

Мазуренко Галя, Безсмертники (Вірш). – «Нові дні», ч. 435-436, Торонто, 1986, травень-червень, стор. 7.

Марта, Чергова зустріч Марти і Миросі. – «Юнак», Торонто, 1986, липень-серпень, стор. 4-5.

Мороз Валентин, Поезія і життя Василя Стуса. – «Вісті комбатанта», ч. 5-6, Торонто-Нью-Йорк, 1985, стор. 49-55.

«Москва вбиває» [Редакційна стаття про смерть В. Стуса]. – «Смолоскип», ч. 27,1985, весна-осінь, стор. 1.

«Найбільший український сучасний поет – В. Стус не живе». – «Свобода», 1985, 7 вересня.

«Органи КҐБ організують цькування і нагінку на Василя Стуса». – «Свобода», ч. 277, 1978, 20 грудня, стор. 1, 6.

«Патріот – мученик». – «Українська думка», Лондон, 1985, 27 червня.

Пелех Уляна, Василь Стус – поет, якому цінністю вищою над життя є почуття гідности – особистої і національної. – «Промінь», Вінніпег, 1983, грудень, стор. 9-12.

Пам'яті Василя Стуса – поета шукача червоної калини у народі. – «Промінь», 1985, листопад, стор. 3-5.

Василь Стус – шукач калини в духовім світі народу. «Нові дні», ч. 435-436, 1986, травень-червень, стор. 4-7.

Плющ Леонід, Там, лівіше серця... Вбивство поета. – «Сучасність», ч. 5, 1986, травень, стор.97-110.

«Поет Василь Стус – чергове вбивство кривавого КҐБ». – «Вісник», ч. 1-2, Нью-Йорк, 1985, липень-грудень, стор. 1-3.

«„Поетичній спадщині В. Стуса загрожує знищення" – заявляють політичні в'язні». – «Свобода», ч. 43, 1977, 24 лютого, стор. 1,3.

«Поетові-дисидентові замкнено уста». – «Новий шлях», ч. 44, 1985, 2 листопада.

«Про Василя Стуса на засланні». – «Свобода», 1978, 20 грудня; передр. у кн.: «Українська Гельсінкська Група, 1978-1982», стор. 751-753.

Рахманний Роман, д-р, Протестне подзвіння на смерть поета. – «Українська думка», ч. 42, 17 жовтня, стор. 1.

Р-ка, Пам'яті того, що вічно буде з нами. – «Свобода», 1986, 19 листопада.

Рубчак Богдан, Перемога над прірвою. Про поезію Василя Стуса. – «Сучасність», ч. 10, 1983, жовтень, стор. 52-83.

«Рятуймо Василя Стуса». – «Шлях перемоги», Мюнхен, 1983, 18 грудня.

С. М., І в Донбасі «націоналісти». – «Мета», Філядельфія, 1975, травень.

Сахаров Андрій, На захист поета Василя Стуса. – У кн.: «Українська Гельсінкська Група, 1978-1982», 1983, стор. 760-761; «Свобода», ч. 245, 1980, 21 листопада, стор. 1.

Світлична Надія, Над труною Василя Стуса. – «Сучасність», ч. 10, 1985, жовтень, стор. 114-116.

З життя двох поетів України. Текст передачі радіо «Свобода» до першої річниці смерти Василя Стуса. – «Свобода», ч. 174, 1986, 12 вересня, стор. 2, 4.

Останній рік Василя Стуса. – «Українське слово», ч. 2345, 1986, 2 листопада, стор. 2.

Від упорядника [Вступна стаття]. – У кн.: Василь Стус «Палімпсести», стор. 7-16.

«Світлична про В. Стуса». – «Українське слово», ч. 2291, 1985, 20 жовтня, стор. 3.

Селянська Віра [Рецензія на кн. «Ein dichter im Widerstand»]. – «Сучасність», ч. 6,1984, червень, стор. 123-124.

Сенишин Галина, Василь Стус. 1938-4 вересня 1985. – «Вісник», ч. 5, Вінніпеґ, 1986, 1 березня.

Славутич Яр, Стус. Вірш. – У кн.: Яр Славутич «Живі смолоскипи». Едмонтон, «Славута», 1983, стор. 19.

Пам'яті Василя Стуса (Вірш). – «Нові дні», ч. 435-436, 1986, травень-червень, стор. 7.

«Смерть Василя Стуса». – «Вісник репресій в Україні», випуск 9, 1985, стор. 3-6.

Соколик-Бризгун Оксана, Торонто вшанувало Василя Стуса. – «Новий шлях», ч. 42, 1985, 19 жовтня.

Солдатов Сергій, Пам'яті Василя Стуса. – «Сучасність», ч. 5, 1986, травень, стор.122-125.

Солончак Іван, Ще одна трагічна подія. – «Свобода», 1985, 1 листопада.

«Справа Василя Стуса». Вирок і коментар. – «Сучасність», ч. 12, 1975, грудень, стор. 60-70; у кн.: «Погром в Україні 1972-1979», стор. 30-40.

Стех Марко, Смерть поета. – «Термінус», ч. 1, Торонто, 1986, стор. 3-4.

Строката Ніна, Поет, який над усе поставив здатність чесно померти. – «Мета», ч. 10, 1985, жовтень.

Слово на смерть поета. – «Віра», ч. 4, Нью-Йорк, 1985, стор.22.

«Стуса судитимуть за „антисовєтську пропаганду"». – «Свобода», ч. 119, 1980, 23 травня, стор. 1.

«Суд над Василем Стусом». – У кн.: «Українська Гельсінкська Група, 1978-1982», стор. 754-759.

Тарнавська Марта, На смерть Василя Стуса. Вірш. – «Свобода», ч. 202, 1985, 22 жовтня; «Нові дні», ч. 435-436, 1986, травень-червень, стор. 7.

Тарнавський Остап, Знайомлення з поетом Василем Стусом. – «Альманах УНС, 1983», стор. 134-147.

Тесселінк Ганс, Прокурору [УРСР] Глуху Ф. К. [Лист на захист Василя Стуса]. – У кн.: «Українська Гельсінкська Група, 1978-1982», стор. 763-777.

Хейфец Михайло, В українській поезії тепер більшого нема... – У кн.: Михайло Хейфец, «Українські силюети». «Сучасність», 1984, стор. 7-83.

Царинник Марко, Повернення Орфея. – У кн.: Василь Стус, «Свіча в свічаді». «Сучасність», 1977, стор. 7-20.

Поезія і політика. – «Сучасність», ч. 9, 1986, вересень, стор. 33-40.

Шевельов Юрій, Трунок і трутизна. Про «Палімпсести» Василя Стуса. – У кн.: Василь Стус, «Палімпсести», стор. 17-58.

Шум Аріядна, Поезія Василя Стуса. – У кн.: Василь Стус, «Зимові дерева». Брюссель, «Література і мистецтво», 1970, стор. 1-8.

Англійською мовою

Carynnyk, Marko, Vasyl Stus: a Preliminary Bibliography. – «Journal of Ukrainian Graduate Studies», No. 1, Toronto, Fall, 1976, pp. 72-74.

- Vasyl Stus. – «Journal of Ukrainian Graduate Studies», No. 1, Fall, 1976, pp. 62-67.

- The Gulag Notebook. – «The Washington Times», Washington, 1985, August 28.

Cooper, Lettice, and others [Letter to the Editor]. – «Times», London, 1978, 19 July.

«Death of Vasyl Stus, Ukrainian Writer and Member of the Ukrainian Helsinki Group». Statement by the External Representation of the Ukrainian Helsinki Group. – «Smoloskyp», Vol. 7, No. 27, Washington, 1985, Spring-Fall, pp. 1, 4.

Fishbein, Moshe, The Death of Vasyl Stus. – «Radio Liberty Research» (RFE/RL), RL 320/85, M?nich, 1985, September 24, 5 pg.

«400 honor Vasyl Stus at Toronto memorial service». – «The Ukrainian Weekly», Jersey City, N.J., 1985, October 6.

Havryliv, Lev, Death of a Poet. – «Australian-Ukrainian Review», Vol. IV, No. 4, Melbourne, 1985, pg. 10.

Helsinki Group's Representation, Statement and appeal. Reaction to death of Vasyl Stus. – «Віра», ч. 4, Нью-Йорк, 1985, жовтень-грудень, стор. 15-16.

Intrator, Genya, Poet denied visit from his family. – «The Sunday Sun», Toronto, 1985, February 17.

Laird, Sally, Four prisoners die in camp. – «Index on Censorship», No. 2, London, 1986, February, pg. 35.

Nahaylo, Bohdan, The Soviet Writers who Led Dissent. – «The Wall Street Journal», New York, 1985, September 9.

«Poet, rights activist Stus died of emeciation following long illness». – «The Ukrainian Weekly», 1985, September 15.

Solchanyk, Roman, Trial of Ukrainian Helsinki Group Member Vasyl Stus. – RFE-RL, Radio Liberty Research, RL 380/80, 1980, October 15, 2 pg.

«Soviet publication likens dissident to John Hinckley». – «The Ukrainian Weekly», 1984, July 8.

«Statements on Stus's death». – «The Ukrainian Weekly», 1985, September 15.

Svitlychna, Nadia, About Vasyl Stus. – «Віра», ч. 2, 1981, квітень-червень, pp. 17-18.

- The death of Vasyl Stus. – «Index on Censorship», No. 2, 1986, pp. 34-36.

«„Those Against Tyranny – Stand Up!" – Vasyl Stus». – «Australian-Ukrainian Review», No. 1, 1986, Autumn, pg. 2.

[Trial of Vasyl Stus]. – «Herald of Repression in Ukraine», No. 10, New York, External Representation of the Ukrainian Helsinki Group, 1980, pp. 4-5.

«Ukraine: Vasyl Stus». – «Pen International», Vol. XXXV, No. 1, London, 1985, pp. 58-59.

Ulman, Michael, Vasyl Stus, Ukrainian poet, dies in Soviet prison camp. – «Вільна думка», ч. 40, Lidcombe, Australia, 1985, 6 жовтня.

«Vasyl Stus». – «Amnesty International», Saskatoon Group, Saska­toon, 1980, November, 7 pg.

«Vasyl Stus». – «The Ukrainian Weekly», 1985, September 15.

«Vasyl Stus: A remembrance on the anniversary of his death». – «The Ukrainian Weekly», No. 35, 1986, August 31, pp. 8-9, 14.

«Vasyl Stus Awarded Literary Prize in Holland». – «America», No. 155, Philadelphia, 1982, September 6.

«Vasyl Stus: in Memoriam». [Editorial]. – «Smoloskyp», No. 27, 1985, Spring-Fall, pg. 2.

«Vasyl Stus, USSR». Campaign for Prisoners of the Month. – «Amnesty International Newsletter», Vol. XI, No. 5, London, 1981, May, pg. 3.

Verba, Lesya, Vasyl Stus – an extraordinary person. – «Smoloskyp», No. 11, 1981, Spring, pg. 9.

«What others say about Stus». – «Smoloskyp», No. 11, 1981, Spring, pg. 10.

«Writers honor Vasyl Stus». – «Smoloskyp», No. 17, 1982, Fall, pg. 5.

Zyla, Wolodymyr T., «I have no fear of dying» – the late Vasyl Stus. – «The Ukrainian Weekly», No. 45, 1986, November 9, pg. 4, 14.

Німецькою мовою

AHH, Wassyl Stus. – In: «Stus, Petkus, Rudenko, Lukjanenko, Niklus, Jakunin». Bern, Kuratorium Geistige Freiheit, Biographia Samisdata, 1981, pp. 2-3.

Buch, Hans Christoph, Kein Tropfen Morgenrot. Wassyl Stus, Märtyrer der ukrainischen Literatur. – «Die Zeit», Hamburg, 1984, March 23.

Buch, Hans Christoph, Weder Recht noch Gnade. Zum Tode des ukrainischen Dichters Wassyl Stus in einen sowjetischen Straflager. – «Die Zeit», 1985, 13 September.

«Die Gefangenen des Monats». Vasyl Stus (UdSSR). – «Frankfurter Rundschau», Frankfurt-am-Main, 1981, May 21.

«Er wollte nicht aufgeben». Zum Tode von Wassyl Stuss. – «Menschenrechte», Frankfurt-am-Main, 1985, september-oktober, pg. 14.

Fishbein, Moses, Ein ukrainisches Schicksal. Das Martyrium von Wasyl Stus. – «Neue Züricher Zeitung», Z?rich, 1985, 5 September.

H., A.-H., Drei ukrainische Dichter der «1960er Gruppe» [Switlytschnyj – Swerstjuk – Stus]. – In: «Angst ich bin dich losgeworden». Ukrainische Gedichte aus der Verbannung. Hamburg, Gerold & Appel, 1983, pp. 117-124.

Hejfetz, Michail, Wassyl Stus – ein dichter hinter Stacheldraht. – Bern, Kuratorium Geistige Freiheit, Literaria Ucraina. 1983, p. 41.

List-Beisler, Sylvia, Verurteilung als Bumerang. – «S?ddeutsche Zeitung», München, 1980, May 27.

«Rückfall im „antisowjetische Agitation und Propaganda"». Der ukrainische Dichter Wassyl Stus wurde nach acht Jahren Haft und Verbannung ernent zu 15 Jahren verurteilt. Ein offener Brief von amnesty international. – «Frankfurter Rundschau», No. 242, 1981,19 Oktober.

Strauss, Wolfgang, Stille Erde bei Perm. Die Geisteselite der Ukraine unter massivem Druck. – «Die Welt», 1985, 2 Oktober.

Switlytschna, Nadja, Wassyl Stus – Nachruf auf einen Bürgerrechtler. Translated by Anna-Halja Horbatsch. – In: «Kontinent», No. 1, Bonn, 1986, Januar-März, pp. 94-99.

Sz, Ein Fall für ai. – «Süddeutsche Zeitung», 1982, August 4.

«Tod des ukrainischen Regimekritikers Stus». – «Neue Züricher Zeitung», 1985, 7 September.

«Ukrainischer Dissident im Lager gestorben». Wassyl Stus – Dichter und Helsinki-Gruppen-Mitglied – Neue Urteile. – «Frankfurter Algemeine Zeitung», Frankfurt-am-Main, 1985, 7 September.

«Wassyl Stus» [Три вірші]. – In: «Jurij Badzio, Walerij Martschenko, Wassyl Stus». Drei ukrainische Gewissensgefangene. Bern, Kuratorium Geistige Freiheit, Literaria Ucraina Samwydaw. 1985, pp. 17-19; «Wassyl Stus: Skizze», pp. 24-26.

Wolffheim, von Elsbeth, Unsere Stimmen zu einer einzigen Klage vereint. Ukrainische Gedichte aus der Verbannung. – «Neue Züricher Zeitung», 1984, December 21.

«Zum Tode von Wassyl Stus». Ein Nachruf aus der Ukraine. Translated by Anna-Halja Horbatsch. – In: «Kontinent», No. 1, 1986, Januar-März, pp. 100-101.

Російською мовою

«В защиту поэта Василия Стуса». – «Хроника текущих событий», №58. 1980, стор. 106-107.

Гинзбург Арина, Памяти Василя Стуса. – «Русская мысль», 1985, 13 сентября.

Колосов Леонид, Убийцы в тоге правозащитников. Из блокнота публициста. – «Радуга», №6, Киев, 1984, стор. 137-138.

Малинкович Владимир, К аресту Васыля Стуса. – «Русская мысль», 1980, 30 октября.

Плющ Леонид, Жертвоприношение поэта. – «Континент», №45, 1985, стор. 441-445.

Свитлична Н., Над гробом Василя Стуса. – «Посев», №1, Франкфурт-на-Майне, 1986, январь, стор. 56-57.

«Смерть Василя Стуса». – «Вести из СССР», №17, Мюнхен, 1985, 15 сентября, стор. 1.

«Суд над Василем Стусом». – «Хроника текущих событий», вып. 27, 1972, 15 октября. Передрук: «Вольное слово», самиздат. Избранное. Документальная серия. Вып. 6, «Посев», 1972, стор. 8-10.

«Суд над Стусом». – «Хроника текущих событий», №58, 1980, стор. 101-106.

[Телеграма Л. Брежневу на захист М. Горбаля]. – Інформація у: «Хроника текущих событий», вып. 54, 1979, 15 ноября. Передрук: Изд. «Хроника», 1980, стор. 40.

Фишбейн Моисей, На смерть Васыля Стуса. – «Радио Свобода: Материалы исследовательского отдела», Мюнхен, 1985, 16 сентября, 5 стор.

Фишбейн Моисей, В СССР быть украинским патриотом – просто запрещено... На смерть Василя Стуса. – «Русская мысль», №3590, 1985, 11 октября.

Хейфец М. Р., Заявление начальнику ЖХ 385 [На захист В. Стуса]. У кн.: Михаил Хейфец, «Место и время», стор. 29-30.

Хейфец М. Р., В украинской поэзии сейчас нет никого крупнее. – У кн.: Хейфец Михаил, «Украинские силуэты». «Сучасність», 1983, стор. 7-100.

Французькою мовою

«Vassyl Stous. 1938-1985». Збірник відгуків преси. – Paris, Club des Amis de l'Ukraine, 1985, 30 стор.

B. Y., Mort au goulag. – «Présent», Paris, 1985, 11 Septembre.

Malenkovitch, Vladimir, En défense de Vassil Stus, poète ukrainien. – «L'Alternative». No. 10-11, Paris, mai-août, 1981, стор. 89-90.

Sadünaité Nijolé, Le poète ukrainien V.S. Stus sauvagement piétiné. – У кн.: Nijolé Sadflnaité, «Un sourire du Goulag». Paris, Aide a l'église en détresse, 1986, стор. 107-109.

«Solidarité et le mouvement d'opposition urkainien». Notes de prison de Vasyl Stous. – «L'Alternative», No. 27-28, Paris, 1984, mai-août, стор. 26.

«Un dissident ukrainien est mort d'épuisement au camp de Perm». – «Le Mond», Paris, 1985, 9 septembre.

«Un poète mort au goulag». – «Le Figaro», Paris, 1985, 10 septembre.

«URSS: Morte d'un dissident ukrainien dans un camp». – «Force ouvrière hebdo». No. 1851, Paris, 1985, 10 octobre.

«URSS: Morte d'un dissident dans un camp». – «Libération», Paris, 1985, 7 et 8 septembre.

«URSS: Mort d'un poète dissident». – «Le Quotidien de Paris», No. 1802, Paris, 1985, 7 et 8 septembre.

«URSS: Mort d'un surveillant des accords d'Helsinki». – «Le Matin», Paris, 1985, 7 et 8 septembre.

Шведською мовою

Веґензак фон, Томас, Страта українського поета. – «Даґенс нюгеттер», Стокгольм, 1985, 7 вересня.

V. Вірші Василя Стуса в перекладі на інші мови.

На англійську мову

«Poems by Vasyl Stus» [Три вірші в перекладі Віри Рич]. – «The Ukrainian Review», No. 2. London, 1973, стор. 55-56.

[Переклад одного вірша]. – У кн.: «Ukrainian Herald». Under­ground Magazine from Ukraine. Issue IV. Munich, ABN Press Bureau, 1972, стор. 30.

«Untitled» [Один вірш в перекладі Володимира Грушкевича]. – «Smoloskyp», No. 1,1978, Fall, стор. 9.

«Stus, the poet» [Три вірші в перекладі Володимира Грушкевича]. – «Smoloskyp», No. 11, 1981, Spring, стор. 9.

«Sleepless night» [Вірш у перекладі Віри Рич]. – «Віра», ч. 4. Нью-Йорк, 1985, жовтень-грудень, стор. 16; «Australian-Ukrainian Review», Vol. IV, No. 4. Melbourne, 1985, стор. 11.

[П'ять віршів у перекладі Марка Царинника і Юрія Луцького]. – «The Washington Times», Washington, 1985, August 28.

«The poetry of Vasyl Stus» [Десять віршів у перекладі Ірини Єви Мостович] – «Smoloskyp», No. 30, 1986, Summer, стор. 11-12.

«Four poems by Vasyl Stus» [У перекладі Марка Царинника]. – «The Ukrainian Weekly», No. 35, 1986, August 31, стор. 9.

На німецьку мову

[Один вірш у перекладі Віри Вовк]. – Wira Wowk (ред.) «Der Baum». Ukrainische kunst heute. Rio de Janeiro, Companhia Brasileira de artes gráficas, 1975.

[Шістдесятьдва вірші у перекладі Анни-Галі і Марини Горбач]. – У кн.: «Angst ich bin dich losgeworden». Ukrainische gedichte aus der Verbannung. Hamburg, Gerold & Appel, 1983, стор. 47-116.

На російську мову

«Палимпсесты» [Сім віршів у перекладі Наталії Горбанєвської]. – «Континент», №37, 1983, стор. 55-59.

«Стихи разных лет» [Сім віршів у перекладі Василя Бетакі]. – «Континент», №44, 1985, стор. 145-149.

На португальську мову

[Один вірш у перекладі Віри Вовк]. – У кн.: Wira Wowkv i Alla de Oliveira Gomes, «O Cântaro». A nova arte ucraniana. Rio de Janeiro, Companhia de artes gráficas, 1973.

На чеську мову

[Три вірші у перекладі Гани Врбової]. – У кн.: Orest Zilynsky (ред.) «Mlada sovetska poezie». Ukrajinsti basnici. Praha, Svet Sovetu, 1965, стор. 210-216.