Василь Офіцинський
ДИСТРИКТ ГАЛИЧИНА (1941-1944)
історико-політичний нарис

Вступне слово Романа Офіцинського

Виклик безвідрадності перехідного часу

Про наукову спадщину Василя Офіцинського (1966-1998)

Замість вступу

Деякі аспекти участі українців у Другій
світовій війні у франкомовних дослідженнях

Розділ І: Політико-правова ситуація у Східній Галичині

Пролог

§1. Окупація військами Німеччини

§2. Включення до складу Генеральної Губернії

§3. Адміністративна влада, норми права,
адміністративно-територіальний устрій, склад населення

§4. Східногалицькі проблеми в урядах
Генеральної Губернії та дистрикту Галичина

§5. Німецька національно-культурна політика

Висновок

Розділ ІІ: Політична думка і діяльність політичних сил

§1. Ідеологічні зусилля ОУН

§2. Формування стрілецької дивізії СС «Галичина»

§3. Позиція польських політичних сил
та українсько-польські відносини

Розділ ІІІ: Східногалицькі громадські організації

§1. Український Центральний Комітет

§2. «Просвіта» - «Українське освітнє товариство»

§3. Українські жіночі та молодіжні організації

§4. Українські фахові об'єднання

§5. «Об'єднання праці українського студентства»

Основні джерела

Українська періодика Генеральної Губернії (1939-1944):
легальні видання, видання Організації Українських Націоналістів.

Післямова Наталії Антонюк

Нереалізовані можливості молодого таланту

Список наукових праць Василя Офіцинського

©  "Ґражда", Ужгород 2001.