СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Василя Офіцинського (* 10 лютого 1966 р. † 25 травня 1998 р.)

ОКРЕМІ ВИДАННЯ

Східногалицька періодика 1941-1944 років: політичні та культурні аспекти. — Ужгород, 1997. — 60 с. («Політична серія Романа Офіцинського». № 1).

Поступ до рідної школи: Історико-педагогічні нариси. — Львів: Дивосвіт, 1998. — 154 с. — Співавтори М. Барна, Д. Герцюк, М. Ліцовський, П. Сікорський; [підрозділ «Розвиток освіти у сільських населених пунктах Радехівського повіту [1920-30-ті рр.]» (С. 85-105) написав В. Офіцинський].

СТАТТІ

Загальнополітична ситуація в Східній Галичині та стрілецька дивізія СС «Галичина» у 1944 році за матеріалами часопису «До перемоги» // Молодь — Україні (Наукові записки). — 1997. — Том 10 / Упорядк. та вступ. сл. (С. 3) Р. Офіцинського. — С. 46-54.

Діяльність «Об'єднання праці українського студентства» за матеріалами журналу «Студентський прапор» (1943-1944) // Українські землі в роки Другої світової війни: Наук.-метод. зб. матер. конференції (Ужгород, 19 грудня 1997 р.) / Упоряд. В. Мельник і Р. Офіцинський. — Ужгород: Патент, 1998. — С. 141-161.

Особливості політичного розвитку східногалицьких земель в умовах нацистської окупації за матеріалами журналу «Ідея і чин» (1942-1946) // Українські землі в роки Другої світової війни. — С. 76-92.

Деякі аспекти участі українців у Другій світовій війні у франкомовних дослідженнях // Історична школа Володимира Задорожного: Науковий збірник. — Вип. 1 / Передм. В. Смолія; упоряд. Р. Офіцинський. — Ужгород: Патент, 1999. — С. 143-149.

Політико-правова ситуація та діяльність українських політичних сил у Східній Галичині за матеріалами часописів «Рідна земля», «Станіславівське слово», «Голос Підкарпаття», «Тернопільський голос» і «Чортківська думка» (1942-1944) // Історична школа Володимира Задорожного. — С. 190-219.