Частина ІІ :: Запорозьке Військо
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

(Частину ІІ написав Іван Крипякевич)
Видання Івана Тиктора, Львів, 1936.

* * *

Бібліотечка журналу
"Пам'ятки України", Книга 17.
Репринтне перевидання.

ISBN   5-7770-040

ПІД ЛИТВОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ

Боротьба за західні землі. Під литовськими прапорами.
Військовий устрій Литви. Устрій війська в Галичині ХІV-ХV в.
Збройні рухи ХV-XVІ в. Устрій польського війська. Кіннота. Піхота.

НОВА ЗБРОЯ ТА УКРІПЛЕННЯ

Стара зброя. Порох і початки артилєрії. Артилєрія ХVІ-ХVІІ в.
Гарматній виряд. Рушниці. Деревяні замки. Муровані замки.

В БОРОТЬБІ З ТАТАРАМИ

Перемога Литви. Кримська орда. Татарське військо. Тактика татар. Костянтин Острозький. Боротьба з татарами в XVI в.

ПОЧАТКИ КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА

Доба козаччини. Перші козаки. Початки Січі. Реєстрові козаки.
Козацькі охотники. Перші війни з козаками.

В МИРІ ТА У ВІЙНІ З ПОЛЬЩЕЮ

Петро Конашевич Сагайдачний. Під Москвою та під Хотином.
Куруківська війна 1625 р. Реєстрові й випищики. Походи на Крим.
Морські походи. Війни з поляками 1630-1638 р.

ПОВСТАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Богдан Хмельницький. Початки повстання.
Жовті Води і Корсунь. Народнє повстання. Пилявці.

ВІЙНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Зборівська перемога. Берестечко й Батіг. Молдавські походи.
Війна з Польщею 1653-1655 р. Рейд Антона Ждановича.

ГЕТЬМАНЩИНА

Іван Виговський. Початки Руїни. Петро Дорошенко.
Занепад козаччини на Правобережжі. Розвиток війська на Лівобережжі.

ЗАНЕПАД КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА

Іван Мазепа. Війна з Московщиною. Полтава.
Занепад Гетьманщини. Запорожжя. У боротьбі з Москвою.
Кінець запорозького війська. Слобідщина.

ОРҐАНІЗАЦІЯ КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА

Запорозьке військо. Козацька рада. Військова старшина.
Вибори старшини. Військові ранґи. Військові відзнаки. Корогви.

ЗБРОЯ І ФОРМАЦІЇ

Число війська. Реєстрові козаки. «Охотне» військо.
Поділ війська. Зброя. Одяг. Військові вправи. Утримання війська.

ВІЙСЬКО У БОЮ

Похід. «Бій». Табор. Бій кінноти. Тактика піхоти. Артилєрія. Замки й фортифікації. Запорозька Січ. Фльота. Бій на морю. Козацький побут. Розвиток козацького війська. Тип війська. Моральні цінности.

ЕПІЛЬОҐ

Галицькі орґанізації 1848-1849 рр.