Микола Рябчук.
ВІД МАЛОРОСІЇ ДО УКРАЇНИ:
парадокси запізнілого націєтворення.

Київ, "Критика", 2000.
ISBN   966-7679-11-X

* * *

«Можна навіть трохи пошкодувати, що Микола Рябчук настільки вичерпно з'ясував цю тему, що певний час писати про сучасний український націоналізм буде не легше, ніж про українське Середньовіччя - після праць Наталі Яковенко».

Віталій Пономарьов,
Сучасність, ч. 1, 1999.

«І саме супероб'єктивність і безсторонність Миколи Рябчука, його позиція "над" або "збоку" українсько-російських історичних суперечок і підводить його. Бо національне питання належить до тих, де одне раціональне зерно на правильний шлях не виведе».

Лариса Масенко,
Українське слово, 6 лютого 1997.

«Очевидно, "історизм" Юрія Шереха-Шевельова [і] якась потворна роздвоє-ність Тараса Гунчака-науковця та Гун-чака-редактора-на-замовлення стали віхами на шляху до маріонеткової без-хребетности Івана Дзюби й ідеологіч-ного фіглярства "перевченого" Миколи Рябчука».

Сергій Квіт,
Українські проблеми, ч. 3, 1994.

ВСТУП

THE NOWHERE NATION,
АБО ЧИ МАЄ УКРАЇНА ІСТОРІЮ?

УКРАЇНСЬКІ РЕТРОСПЕКТИВИ

РОЗЩЕПЛЕНИЙ СВІТ:
ДО ПРОБЛЕМИ «КРЕСОВОЇ» КСЕНОФОБІЇ

LA TERRE CLASSIQUE DES PERSECUTIONS ANTI-
SÉMITES, АБО СПОКУТА МЕТАФІЗИЧНИХ ПРОВИН

КІНЕЦЬ КОЗАЦЬКОЇ АТЛАНТИДИ: ІМПЕРСЬКИЙ
ЦЕНТРАЛІЗМ І УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ

МІЖ ГОГОЛЕМ І ШЕВЧЕНКОМ:
СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

УКРАЇНСЬКІ ПРОБЛЕМИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ:
СПРОБА (ДЕ)МІФОЛОГІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ЗА ЛИПИНСЬКИМ:
PRO ET CONTRA

«КРЕОЛІЗАЦІЯ» МАЛОРОСІЙСТВА:
ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

КОЛОНІАЛЬНА СПАДЩИНА І СОВЄТСЬКА
СПАДКОВІСТЬ: ПАРАДОКСИ ДЕСОВЄТІЗАЦІЇ

УКРАЇНСЬКІ КОМПЛЕКСИ

ВІД «МАЛОРОСІЇ» ДО «ІНДОЄВРОПИ»:
УКРАЇНСЬКІ АВТОСТЕРЕОТИПИ

ПРОТИСТОЯННЯ ДВОХ МІФОЛОГІЙ: ІМПЕРСЬКИЙ
ВИКЛИК, НАЦІОНАЛІСТИЧНА ВІДПОВІДЬ

НА ЗАХИСТ «ЯСИРУ»: ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

ВНУТРІШНІЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ:
ЗАГРОЗИ УЯВНІ ТА РЕАЛЬНІ

РОСІЯНИ В УКРАЇНІ:
З ПОГЛЯДУ АМЕРИКАНСЬКОГО СОЦІОЛОГА

БУТТЯ «ПОМІЖ»:
ПАРАДОКСИ СУСПІЛЬНОЇ АМБІВАЛЕНТНОСТІ