Микола Лазарович
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
УКР. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Громадсько-освiтнi та мистецькi структури

Лiтература та видавництво

Просвiтництво

Список використаних джерел і літератури

©  «Тайп», Тернопіль 2003. – Наукове видання. Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє».
Серія «Історія». – Випуск 7.  ISBN 966-99230-0-1.  Віддруковано в МП «Тайп», м. Тернопіль, вул. Чернівецька 44 Б.