СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

Центральний Державний архiв вищих органiв влади та управлiння (далі: ЦДАВО) України, Ф.4097 (Кіш Українських Січових Стрільців, 1917-1918 рр.), оп.1, спр.1. – Книга наказів команди коша Українських Січових Стрільців.

ЦДАВО України, Ф.4405 (Союз визволення України (СВУ), оп.1, спр.22. – Листування з офіцерами Українських січових стрільців Гаврилком, Гірняком, Горянським, Палащуком та іншими про організацію на Волині шкіл; збір та надсилку для них підручників.

ЦДАВО України, ф. 4405, оп. 1, спр. 70. – Листування з вчителями Сидоровичем, Таранько та іншими про організацію та становище народної школи в с.с. Темніци і Устилузі, надсилку літератури, присвоєння українських назв вулицям у Володимирі-Волинському.

Ф.4465т (Колекція окремих документальних матеріалів українських націоналістичних емігрантських установ, організацій і осіб), оп.1, спр.22. – Протоколи засідань членів Бойової Управи УСС у Відні за 1914 р.

ЦДАВО України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 23. – Протоколи засідань членів Бойової Управи УСС у Відні за 1916 р.

ЦДАВО України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 24. – Протоколи засідань членів Бойової Управи УСС у Відні за 1924 р.

ЦДАВО України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 27. – Фінансові звіти «Скарбу УСС” у Відні за 1 вересня 1914 р.

ЦДАВО України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 306. – Звіти про кількість населення, побут та настрої селян в Західній Україні, зібрані українськими січовими стрільцями під час їх подорожей.

ЦДАВО України, ф. 4465 т, оп. 1, спр. 593. – Біографічні статті про Масарика Т.Г., генерала УГА Курмановича В., полковника Вітовського Д, написані Лисаком С. та Галаган М.

ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 968. – Спогади «Сотня Вітовського».

Центральний державний історичний архів (далі: ЦДІА) України у м. Львовi, ф. 309т (Наукове товариство імені Т.Шевченка), оп.1т, спр.1198. – Мемуари полковника УСС Габсбурга В.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 352 т (Збірна Станиця Українських січових стрільців у Відні), оп.1, спр. 31. – Посвідчення про допущення і здачу іспитів УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 352 т, оп. 1 т, спр. 50. – Хроніка Збірної Станиці УСС за 1914-1918 рр., складена Р.Заклинським.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353т (Леґіон Українських січових стрільців), оп.1, спр.1. – Книга наказів і щоденні звіти за 1915-197 рр.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 7. – Матеріали до історії Леґіону українських січових стрільців (Реферати, листи та інше).

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 8. – Правильник «Пресової Кватири» УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп. 1, спр. 13. – Звіти Боберського І., Цегельського Л. і Сингалевича В. про стан частин УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 14. – Звіт Боберського І. з подорожі до УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 74. – Листи про відмову від служби в рядах УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 215. – Листи.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 225. – Бюллетень «Вістник Пресової Кватири УСС».

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 226. – Бюллетень «Самопал».

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 227. – Сатиричний бюллетень УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 228. – «Самохотник».

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 229. – «Самохотник».

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, о.1, спр. 230. – Бюллетень «Республіканський самохотник».

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 231. – Бюллетень «Червона Калина».

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 241.

ЦДІА України у м.Львові, ф. 359, оп.1, спр.81. – Щоденник Стефаника В.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360 (Адковат В. Старосольський), оп.1, спр. 49. – Звернення, звіти, накази та інші документи про діяльність Української Бойової Управи УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп. 1, спр. 486. – Лист І.Боберського до Старосольського.

ЦДІА України у м.Львові, ф. 368 чт (С. Томашівський), оп.1. спр.2. – Спогади Томашівського про своє перебування в таборі УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 368, оп. 1, спр. 204. – Збірник пісень УСС.

ЦДІА України у м. Львовi, ф. 395 (Бюро культурної допомоги для українського населення окупованих земель у Львові), оп. 1, спр. 8. – Листи четаря українських січових стрільців М.Саєвича О.Вахнянину, І.Крип’якевичу та начальнику збірної станції УСС отаману М.Волошину про стан українського шкільництва в місцях дислокаційних з’єднань січових стрільців у Володимир-Волинську.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 581 (Колекція документів про діяльність урядів та армій УНР та ЗУНР), оп.1, спр.91 – Про намір митрополита Шептицького зробити свого брата командантом стрільців.

Львiвська наукова бiблiотека iм. В.Стефаника НАН України (далi: ЛНБ НАН України), вiд.рукописiв, ф. 9 (Фонд окремих надходжень), од. зб. 1416. – Протоколи засідання Загальної Української Культурної Ради (25.06.1915 – 10.11.1916).

ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 9, од. зб. 4352. – Матеріали з історії УСС.

ЛНБ НАН України, вiд. рукописiв, ф. 9, од.зб. 4370. – Український Жіночий Комітет помочі раненим.

ЛНБ НАН України, вiд. рукописiв, ф. 9, од. зб. 4378. – Загальна Українська Культурна Рада – 1915-1916.

ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 9, од. зб. 4483. – Опис бою на Лисоні для художника Куриласа.

ЛНБ НАН України, вiд. рукописiв, ф. 9, од. зб.4389. – Заклинський Б. Український воєнний музей.

ЛНБ НАН України, вiд.рукописiв, ф. 48 (Фонд Заклинських), од.зб.145-б / 23. – Листування А.Баб’юка.

ЛНБ НАН України, вiд. рукописiв, ф. 48, од.зб.145-е / 23. – Лист В. Бобинського.

Відділ рукописів і рідкісної книги ім. Ф. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка - № 1350. – Ч.ІІ.

Будуччина. – 1918. – 2, 9 бер.

Вістник Союзу визволення України. – 1915. – 24 квiт.; 31 жовт.; 7 лист.; 26 груд.; 1916. – 6, 16 січ.; 6, 27 лют.; 26 бер.; 16, 23 квiт., 7, 14 трав.; 9, 16 лип.; 1917. – 1 січ.; 4, 18, 25 лют.; 12, 26 бер.; 22 квіт.; 26 серп.; 9, 23, 30 вер.; 28 жовт.

Дiло. – 1914. – 19 груд.; 1915. – 13 бер.; 1916. – 20, 24 лют.; 18, 24, 30 бер.; 23, 26-27, 30 квiт.; 12, 16, 18, 9 трав.; 27 лип.; 2 серп.; 20 жовт.; 1917. – 14 сiч.; 3, 28-31 бер.; 4, 8 квiт.; 8-9, 12 трав.; 24-25, 28 серп.; 1918. -12, 17 вер., 12 лист.

Календар Червоної Калини на 1925 р. – Львiв—Київ, 1924. – С. 33.

Калєндарик «Самохотника» на звич. рiк 1918. Українським Сiчовим Стрiльцям i всiй Соборнiй Українi на пожиток i на втiху та розраду / За ред. А.Лотоцького. – Львiв, 1917.

Літопис Червоної Калини. – 1929. – № 1.

Самохотник-калєндарик на 1919 р. Українським Сiчовим Стрiльцям i всiй Соборнiй Українi на потiху та розраду / За ред. А.Лотоцького. – Кiш УСС, 1918.

Свiт. Iлюстрований 2-тижневик для української родини. – 1917. – № 1.

Свобода. – 1916. – 29 сiч.; 27 трав.;

Серед бурi. Лiтературний збірник. – Львiв, 1919.

Стрiлецький Калєндар-альманах Артистичної Горстки i Пресової Кватири У.С. С. в полi на звич. рiк 1917. – Львiв, 1917.

Українське Слово. – 1915. – 16, 27 лип.; 1 вер.; 1916. – 18 січ.; 6, 13 квiт.; 1918. – 10 трав.

Український ілюстрований календар т-ва «Просвіта» на 1917 р. – Львів, 1917.

Червона Калина. Поважний та гумористично-сатиричний ілюстрований січовий орган. Видає гурток УСС / Відп. ред. М.Угрин-Безгрішний. – Кiш УСВ, 1917. – № 6.

Шляхи. – 1915. – № 1-2; 1916. – № 3-5.

А. Л. Стрілецька преса // Калєндарик «Самохотника» на звич. рiк 1918. Українським Сiчовим Стрiльцям i всiй Соборнiй Українi на пожиток i на втiху та розраду / За ред. А.Лотоцького. – Львiв, 1917.

Баб’юк А. Смiх Нiрвани. Нариси й новелi. – Львiв, 1918.

Балоцький П. Кликала мене Україна // Літопис Червоної Калини. – 1991. – № 1.

Бобинський В. Гість із ночі: Поезія. Проза. публіцистика. Літературна критика. Переклади / Упоряд.; передм.; приміт. М.Дубини. – К.: Дніпро, 1990.

В. З Ковеля // Вістник Союзу визволення України. – 1916. – 26 бер.

Великодний Самохотник. Писанка Січовим Стрільцям на Великдень 1918. – Львів, 1918.

Винницький Р. Похiд на Крим // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1929. – Львів, 1929.

Витвицький В. Стрілецька пісня // За народ. Календар на 1944 р. – Львiв, б. р.

Витвицький С. Збiрна Станиця УСС у Львовi // Тим, що впали. Літературно-мистецький збірник. Кн. 1 / Зложив М.Голубець, украсив І.Іванець. – Артистична Горстка і Пресова Кватира УСС в поли. – Львів, 1917.

Вишиваний В. Минають дні. – Відень, 1921.

Вишиваний В. Українські Січові Стрільці з весни 1918 р. до перевороту в Австрії. // Запорожець. Календар на 1921 р. – Відень, 1920.

Волинець С. Стрілецький рейд по Чорному морі // Батьківщина. Календар на 1938 р. – Львів, б. р.

Галущинський М. З Українськими Сiчовими Стрiльцями. Спомини з рокiв 1914–1915. – Львiв: Дiло, 1934.

Гiрняк Н. Кiш УСС (Його роля в стрілецтві) // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. – Львiв, 1934.

Гiрняк Н. Львiв у воєнних роках. 1914–1918 // Наш Львiв. Ювiлейний збірник. 1252–1952. – Нью-Йорк, 1953.

Гiрняк Н. Органiзацiя i духовий рiст Українських Сiчових Стрiльцiв. – Фiладельфiя: Америка, 1955.

Горбовий М. Від’їзд Українських Січових Стрільців на Велику Україну 1918 р. // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1932 р. – Львів, 1931.

Гордієнко В. Українські Січові Стрільці. – Львів, 1990.

Граничка Л. Як я був усусусом. Як писався лiтопис проф. Боберського // Літопис Червоної Калини. – 1929. – № 3.

Гриневич Я. Стрiльцi на сценi // Літопис Червоної Калини. – 1936. – № 9.

Грушевський М. Новий перiод iсторiї України за роки вiд 1914 до 1919. – К, 1992.

Дорошенко В. Українське шкiльництво на Волинi // Вiсник полiтики, лiтератури й життя. – 1918. – № 27-28.

Доценко О. Невiдома сторiнка з легенди про Українських Січових Стрільців // Iсторичний календар – альманах Червоної Калини на 1934 р. – Львiв, 1933.

Думiн О. Історія Леґіону Українських Січових Стрільців. 1914-1918. // Дзвін. – 1991. – № 9-12; 1992. – № 1-12; 1993. – № 1-6.

Єреміїв М. Полковник Євген Коновалець на тлі української визвольної боротьби // Коновалець та його доба, – Мюнхен, 1974.

За волю України: Історичний збірник УСС. 1914–1964. / За ред. С.Рiпецького. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1967.

Заброварний Б., Бернадськай Б. Значення УСС у культурно-освітньому відродженні на Волині в роки Першої світової війни // Минуле і сучасне Волині: О. Цинкаловський і край. Матеріали ІХ наукової історико–краєзнавчої міжнародної конференції. – Луцьк: Надстир’я, 1998.

Заклинський М. «А ми тую стрiлецькую славу збережемо». Спомини з визвольної вiйни. Львів: Всесвіт, 1936. – Ч. 2.

Заклинський М. З життя УСС в 1917 р. // Літопис Червоної Калини. – 1934. – № 12.

Заклинський М. Перший раз на Великiй Українi // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1931 р. – Львiв, 1930.

Знищення західньої України // Українське Слово. – 1915. – 28 вер.

I.К. Сотник Д. Вiтовський на Волинi // Літопис Червоної Калини. – 1932. – № 5.

І.К. УСС у Володимирі 1916-17 // Літопис Червоної Калини. - 1932. - № 5.

Іванець I. Пресова Кватира УСС // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. – Львів, 1934.

Iнструкцiя для УСС, що їдуть на Україну, апробована Командою Коша УСС // Літопис Червоної Калини. – 1934. – № 7-8.

Каліщук О. Роль галицької інтеліґенції в національно-культурному відродженні українців Волині (1914 – 1918 роки). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (на правах рукопису). – Львів, 2002.

Качкан В. Українське народознавство в iменах. У 2-х ч. Ч.1. – К.: Либiдь, 1994.

Кедрин I. Поема, її тло i автор / Купчинський Р. Скоропад. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1965.

Козак Нитка. Преса У.С. В. // Червона Калина. Лiтературний збірник Українського Січового Війська / Під ред. М.Угрина-Безгрішного. – Кiш УСС, 1918.

Крип’якевич І. Доля Холмщини і Волини // Діло. – 1916. – 23 квіт.

Крип’якевич I. УСС у Володимирi 1916–1917 // Літопис Червоної Калини. – 1932. – № 5.

Крип’якевич I., Гнаткевич Б., Стефанiв З. та iн. Iсторiя українського вiйська (вiд княжих часiв до 20-х рокiв ХХ ст.) / Упоряд. Б.Якимович. – 4-те вид., змiн. i доп.– Львiв: Свiт, 1992.

Крупський I. Нацiонально-патрiотична журналiстика України. (Друга половина ХIХ – перша чверть ХХ ст.). – Львiв: Свiт. 1995.

Купчинський Р. Заметіль. II. Перед навалою: Повість зі стрілецького життя. – Львів, 1991.

Купчинський Р. Заметіль. IІI. У зворах Бескиду: Повість зі стрілецького життя. – Львів: Каменяр, 1991.

Купчинський Р. Стрілецька пісня // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1934 р. – Львів, 1933.

Левицький В. Два фрагменти // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. – Львiв, 1934.

Левицький К. Iсторiя визвольних змагань галицьких українцiв з часу свiтової вiйни 1914–1918. – Перша часть. – Львів, 1928.

Лотоцький А. Як дiйсно було з проводом Пресової Кватири УСС // Літопис Червоної Калини. – 1937. – № 4.

Луцький О. На Великiм Лузi // Календар товариства «Просвiта» на 1926 р. – Львiв, 1925.

М. Л. Релігійна справа на Волині // Шляхи. – 1916. – квітень.

Назарук О. Над Золотою Липою. В таборах Українських Січових Стрільців. – Б. м., 1917.

Назарук О. Слiдами Українських Сiчових Стрiльцiв. – Львiв, 1916.

Назарук О. То було так // Антольогiя стрiлецької творчости / За ред. Л.Ґеца та Б.Крижанiвського. – Постiй Вишколу УСВ, 1918.

Ой у лузi червона калина. Українські Січові Стрільці у пiснях. – Тернопiль, 1991.

Олесевич Т. Українське шкiльництво на пiвнiчно-захiдних українських землях // Нова Україна. – 1923. – № 6.

Онуфрик С. Оркестра Українських Сiчових Стрiльцiв // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1934 р. – Львiв, 1933.

Палiїв Д. Тридцятилiття УСС // За народ. Календар на 1944 р. – Львiв, б. р.

Петлюра С. Анотацiя-рецензiя на «Стрiлецький калєндар-альманах на рiк 1917 // Книгарь. Лiтопис українського письменства. – 1918. – Ч. 14.

Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. – Нью-Йорк: Червона калина, 1956.

Савчин М. В російському полоні. Спогад УСС / За волю України: Історичний збірник УСС. 1914–1964. / За ред. С.Рiпецького. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1967.

Слідами польських лєґіонів. З воєнних дописей в польських часописях // Діло. – 1915. – Ч. 70.

Старосольський В. Ще в справі «орієнтації» // Шляхи. – 1916. – 1 і 2-й зшиток за квіт.

Степовенко М. Українські Січові Стрільці на Волині // Червона Калина. Лiтературний збірник Українського Січового Війська / Під ред. М.Угрина-Безгрішного. – Кiш УСС, 1918.

Стрiлецька Голгофа: Спроба антології. – Львів, 1992.

Стрiлецька преса // Калєндарик «Самохотника» на 1918 р. – Львiв, 1917.

Стрiлецькi пiснi. Пiсенник. – К.: Музична Україна, 1992.

Сурма. Збірник воєнних пісень. – Львів—Київ: Червона Калина, 1922.

Тарнавський М. Спогади. // Вечірня година. – Ч. 4. – Львів, 1992.

Тим, що впали. Літературно-мистецький збірник. Кн. 1 / Зложив М.Голубець, украсив І.Іванець. – Артистична Горстка і Пресова Кватира УСС в поли. – Львів, 1917.

Тобiлевич С. Рiднi гостi. Спогади з побуту Українських Січових Стрільців на Степовій Україні. – Львів—Київ: Червона Калина, 1922.

У тіні шибениць. Тайний приказ ч. 403 з 1914 р. // Батьківщина. Календар на 1939 р. – Львів, б. р.

Угрин-Безгрiшний М. Кiш Українських Січових Стрільців. Iсторичний нарис // Літопис Червоної Калини. – 1935. – № 1.

Угрин-Безрiшний М. «Етапна гiмназiя» УСС. – Рогатин: Журавлi, 1928.

Українськi Сiчовi Стрiльцi 1914–1920 / За ред. Б.Гнаткевича. – Репринт. відтворення з вид. 1935 р. – Львiв: Слово, 1991.

Цинкаловський О. Княжий город Володимир. – Львів, 1935.

Червона Калина. Лiтературний збірник Українського Січового Війська / Під ред. М.Угрина-Безгрішного. – Кiш УСС, 1918.

Чолiй М. I поблагословив батько синiв... // Літопис Червоної Калини. – 1991. – № 5.

Шапошникова Н. Вплив подій Першої світової війни на національну свідомість українців // Історія України. - 2000. - № 18.

Шухевич С. Видиш, брате мiй (8 мiсяцiв серед УСС-iв). – Львiв: Червона Калина, 1930.

Щуровський В. Спомини з пробування УСС на Надніпров’ю в 1918 р. // Літературно-Науковий Вісник. – 1925. – Кн.3.

Щуровський В. Українські Січові Стрільці на Запорiжу // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1929 р. – Львiв, 1929.

Яцків М. До історії Коша У.С. В. // Тим, що впали. Літературно-мистецький збірник. Кн. 1 / Зложив М.Голубець, украсив І.Іванець. – Артистична Горстка і Пресова Кватира УСС в поли. – Львів, 1917.

Яцків Р. Один із Пресової Кватири // Літопис Червоної Калини. – 1991. – № 2.