Дмитро Яворницький
ІСТОРІЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ

КНИГА ПЕРША

ГРАНИЦІ ВОЛЬНОСТЕЙ НИЗОВИХ КОЗАКІВ

ГІДРОГРАФІЯ, ТОПОГРАФІЯ І КЛІМАТ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕМЛІ, ФЛОРА, ФАУНА
Й ПОРИ РОКУ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

ІСТОРІЯ Й ТОПОГРАФІЯ ВОСЬМИ ЗАПОРІЗЬКИХ СІЧЕЙ

СКЛАД, ЗАСАДИ Й ЧИСЕЛЬНІСТЬ
СЛАВНОГО ЗАПОРІЗЬКОГО НИЗОВОГО ТОВАРИСТВА

ВІЙСЬКОВИЙ І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ЗАПОРІЖЖЯ

ВІЙСЬКОВІ КУРІННІ Й ПАЛАНКОВІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ

АДМІНІСТРАТИВНА Й СУДОВА ВЛАДА
У ЗАПОРІЗЬКОМУ НИЗОВОМУ ВІЙСЬКУ

СУДИ, ПОКАРАННЯ І СТРАТИ У ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ

ОДЯГ ТА ОЗБРОЄННЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ

КНИГА ДРУГА

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Походження козаків. - Козаки татарські; козаки південноруські; козаки низові або запорізькі. - Причини
появи південноруського козацтва. - Початок відділення запорізьких козаків від українських. - Шість періодів історичного життя запорізьких козаків. - Змішування запорізьких козаків з українськими у Москві й чітке розрізнення їх самих від гетьманських козаків. - Перші вожді, що об'єднували козаків для спільної мети. - Князь Дмитро Вишневецький, його похід на Низ Дніпра, перша спроба заснування Січі на острові Хортиці, служба російському цареві, польському королю, похід у Молдавію і трагічна загибель у Царгороді.

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Перебування козаків на Низу після Дмитра Вишневецького. - Козацькі ватажки: Бирута Мадський, Карпо, Андруш, Лесун, Білоус і Лях. - Напади козаків на проїжджих турецько-татарських купців і російсько-татарських гінців. - Політична унія 1569 року Литви й Польщі і становище козацького стану в новій державі. - Заходи польсько-литовського уряду проти козаків і призначення над ними урядового «старшого» Яна Бадовського. - Походи Сверчовського в Молдавію на допомогу господареві Івоні проти турків і дії низових козаків. - Кошові отамани низових козаків Хома Покотило і Самійло Кішка. - Гетьман Богдан Ружинський та його походи у кримські володіння й до берегів Малої Азії; Взяття ним міста Трапезонта й загибель при підриванні фортеці Аслам. - Походи Івана Підкови з козаками в Молдавію. - Успіх Підкови і його загибель. - Наступник Підкови Олександр і дії низових козаків. - Заходи Стефана Баторія проти козаків.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Батьківщина Самійла Зборовського. - Роль Зборовських при обранні королів Генріха й Баторія
на польський престол. - Злочин Самійла Зборовського, баніція і задуми щодо прославлення свого
імені й геройські подвиги. - Похід Зборовського по Дніпру й побачення з козаками. - Плани про похід
у Молдавію. - Спілкування з кримськими послами й думка про похід на Персію спільно з турками
й татарами. - Відмова Зборовському низових козаків. - Посольство Зборовського до молдавського
господаря і рух його по Дніпру для промислів. - Сутичка низових козаків з татарами й турками. -
Марне чекання на пробитому шляху звісток від молдавського господаря. - Труднощі Зборовського
у степу, повернення на батьківщину і страта за наказом короля Стефана Баторія.

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

Напад козаків на кримські володіння. - Скарги кримського хана на козаків королеві Стефану Баторію. - Посольство Баторія до низових козаків (шляхтич Глубоцький) і розправа козаків з королівським посланцем. - Похід козаків з отаманом Оришовським на кримські улуси та мирні пропозиції хану Іслам-Гірею. - Здобуття козаками фортеці Очаків і пограбування узбережжя Криму. - Дії наступника Іслам-Гірея, Кази-Гірея, проти козаків. - Політика московського уряду щодо запорожців, розгром козаками турецьких міст Козлова, Акермана й Азова і погоня турків за козаками. - Радість у Москві з приводу успіхів козаків на Чорному
морі. - Скарги султана польському королеві на козаків і заходи Сигізмунда III для їх приборкання.

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ

Перше повстання козаків проти поляків під керівництвом Косинського. - Бойові сили козаків
і основний контингент повсталих. - Перші відомості про життя і дії Криштофа Косинського. -
Перебування його в Запорізькій Січі, повернення на Україну і рух на Волинь і Поділля. - Безсилля
короля Сигізмунда III супроти козаків. - Невдалі дії проти козаків князя Острозького і його поразка
від Косинського. - Постанова короля і Сейму щодо козаків. - Дії проти козаків князів Острозьких і князя Олександра Вишневецького. - Поразка Косинського під П'яткою і його присяга на вірність Речі Посполитій. - Невиконання присяги Косинським і новий рух козаків проти поляків. - Збір Косинського і козаків у місті Черкасах і раптова смерть Косинського. - Значення першого виступу козаків проти Польщі.

РОЗДІЛ ШОСТИЙ

Ідея вигнання турків з Європи. - Зносини австрійських імператорів з Москвою з цього приводу
через посла Воркочу. - Відомості, зібрані воркочею у Москві про запорізьких козаків. - Відрядження
і приїзд у Запорізьку Січ німецького посла Еріха Лясоти. - Приїзд папського посла патера Комулео. - Пропозиції запорожцям Імператора і Папи. - Згода й пізніша відмова запорожців від участі у війні
Імператора проти турків. - Умови, висунуті запорожцями цісарському послові, і відрядження
до Імператора власних послів. - Ухиляння молдавського господаря від союзу із запорожцями,
клопотання з цього приводу й успіх папського посла патера Комулео.

РОЗДІЛ СЬОМИЙ

Запровадження церковної унії на Україні та насильства з цього приводу католиків над православними. - Козацьке повстання під проводом Лободи й Наливайка. - Біографічні дані про Лободу й Наливайка. -
Кривда Калиновського Наливайкові-батьку і виступ на Україну Наливайка-сина. - Його пригоди на Волині
й у Білорусії. - Виступ із Січі Лободи. - Гетьман Саула. - Дії Жолкевського проти козаків. - Сутичка козаків під Білою Церквою. - Загибель Саська, контузія Саули й обрання Лободи гетьманом козаків. - Просування козаків до Києва. - Запорізька флотилія під керівництвом отамана Підвисоцького. - Відступ козаків до Переяслава й Лубен. - Жорстока битва під Солоницею. - Видача Наливайка. - Умови, запропоновані
козакам Жолкевським. - Страта Наливайка і постанови польського уряду про низових козаків.

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

Наступник Лободи і Кремпського Христофор Нечковський і його ставлення до поляків і низових козаків. - Заміна Нечковського Тихоном Байбузою. - Відданість Байбузи польському урядові; повстання проти нього низових козаків і обрання ними старшого козака Полоуса. - Дії Полоуса проти Байбузи та його осавула Семена Скалозуба. - Утворення в Запоріжжі двох партій і ворожнеча між ними. - Призначення старшим Семена Скалозуба і його загибель на морі. - Наступник Скалозуба Самійло Кішка. - Походи Кішки з запорожцями в Молдавію і Лівонію. - Смерть Кішки та його наступник Гаврило Крутневич. - Наступник Крутневича Іван Куцкович. - Поведінка козаків у Інфлянтській землі, взяття ними міста Вітебська і відхід Куцковича з війська. - Дії козаків у Криму й на Чорному морі 1601-1607 рр. - Скарги Туреччини на козаків польському королеві. - Сутичка запорожців з татарами біля Корсуня і наказ гетьмана Григорія Івановича.

РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТИЙ

Участь запорізьких козаків у поході Лжедмитрія І. - Невдала битва Дмитрія і козаків біля Добриничів
на річці Севі. - Участь запорожців у справі Лжепетра і Лжедмитрія II. - Поразка Шуйського і Голицина
та начальника німецького загону Ламсдорфа від поляків і запорожців. - Загальна чисельність запорізьких і українських козаків під Тушином. - Дії козаків під Устюжною. - Дії Наливайка у Владимирському повіті. - Просування Кернозицького з козаками до Новгорода, відступ до Старої Русси і Твері. - Дії Олевченка з козаками під Смоленськом. - Участь козаків у здобутті Стародуба, Почепа, Чернігова, Новгород-Сіверська, Мосальська та Білої. - Захист козаками православної віри на Півдні; повернення їх на Північ і рух до Пронська, Зарайська, у верхньоволзькі й заволзькі міста; Облога Вологди. - Сидіння запорожців у Кремлі. - Зносини царя Михайла Федоровича з турецьким султаном щодо запорожців. - Рух у московські володіння гетьмана Сагайдачного і його дії під Калугою і Білою.

КНИГА ТРЕТЯ