Микола Аркас
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСІ

ПЕРЕДМОВИ

Передмова до третього видання. Захар Спиридонович Кондратюк (короткий життєпис).
Микола Аркас. Передмова. Передмова до другого видання. Василь Доманицький.

ВСТУП

ПЕРІОД ПЕРШИЙ: ПОЧАТКОВИЙ

І. Зовнішня історія Української землї: Давній чоловік. Словяне.
Скифи. Сармати. Усякі кочовники. Словяне. Українські словянські племена.
II. Життя громадське.   III. Побут та культурне життя: Рід. Городи.
Як і з чого жили Словяне. Торговля. Вдача Словян. Віра й звичаї.

ПЕРІОД ДРУГИЙ: САМОСТІЙНО-ДЕРЖАВНИЙ ДО РОКУ 1340

Початок київської держави. Перші князі на Руси. Олег. Ігор. Ольга. Святослав. Володимир Великий 980-1015. Святополк Володимирович Окаянний 1015-1019. Ярослав Володимирович Мудрий 1019-1054. Ізяслав Ярославич 1054-1078. Святослав Ярославич 1073-1076. Всеволод Ярославич 1076-1093. Володимир Всеволодович 1113-1125. Мстислав Володимимирович 1125-1132. Ярополк II Володимирович 1132-1139. Всеволод Ольгович 1139-1146. Ізяслав Мстиславич 1146-1154. Ростислав Мстиславич 1154-1155. Юрий Володимирович Довгорукий 1155-1157. Ізяслав Давидович 1157-1158. Ростислав Мстиславич 1159-1167. Мстислав ІІ Ізяславич 1167-1169. Українські землі в ХІ-ХІІ в. Турово-Пинська земля. Чернігівщина й Переяславщина. Волинь і Побуже. Червенські городи. Галичина й Угорська Русь. Володарь Ростиславич 1049-1124. Володимир І або Володимирко Володарович 1125-1153. Ярослав Володимирович Осмомисл 1153-1187. Володимир ІІ Ярославич 1187-1198. Угорська Русь. Степ і Тмутороканське князівство. Роман Мстиславич 1195-1205. Мстислав Мстиславич Удатний 1214-1228. Данило Романович 1228-1264. Татари. Лев І Данилович 1264-1301. Юрий І Львович 1301-1308. Лев ІІ Юриєвич та Андрій Юриєвич 1315-1323. Юрий II Тройденович 1325-1340. Подніпровє у другій половині ХІІІ і на початку XIV в.   ІІ. Життя громадське: Князь і віче. Боярська Рада. Княжий Двір. Адміністрація. Суд. Військо. Финанси. Церква і духовенство. Дружина і боярство земськею. Міщанство. Селяне.   ІІІ. Побут і культура: Економічне життя і торгівля. Гроші. Право. Побут. Христіянство. Будівництво. Різьбарство. Малярство. Культурна робота київських князів. Культурна робота в инших українських князівствах. Освіта та книжність.

ПЕРІОД ТРЕТІЙ: ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ (1340-1654)

Мендовг. Витень. Гедимин 1315-1341. Ольгерд 1345-1377. Ягайло, вел. князь литовський і польський 1377-1386. Король польський 1386-1434. Витовт 1392-1430. Свитригайло 1430-1440. Казимир Ягайлович 1440-1492. Олександер Казимирович 1492-1506. Нові сусіди з полудня. Люблинська унія 1569 р. Козаччина. Богдан Ружинський. Іван Підкова. Баторієва реформа. Самійло Зборовський. Криштоф Косинський. Северин Наливайко. Григорій Лобода. Самійло Кішка. Козаччина на початку XVII ст. Козацький побут. Гетьман Петро Сагайдачний. Гетьман Олифер Голуб (Стеблівець). Гетьман Михайло Дорошенко 1625-1628. Гетьмани: Грицько Чорний, Тарас Трясило 1628-1630. Гетьмани: Тимохвій Орандаренко, Андрій Гаврилович, Іван Петражицький-Кулага 1631-1635. Гетьман Василь Томиленко 1635-1637. Гетьман Павло Бут, або Павлюк. Гетьман Остряниця. Гетьман Гуня. Україна перед Хмельниччиною. Гетьман Богдан Хмельницький 1647-1657. Жовті Води та Корсунь. Під Львовом та Замостям. Битва під Пилявою. Хмельницький у Київі. Зборівська угода. Білоцерківська угoда і третя війна. Умова з Москвою. Переяславська Рада 1654 року. „Статі Богдана Хмельницького”. Хмельницький зі Шведами воюють Польщу. Умова з королем шведським Карлом і з Ракочієм (початок 1657 року). Юрася Хмельниченка обірають наслідником Богдана Хмельницького. Суперечки і сварки з полковником Пушкарем. Заміри поєднатися з Польщою. Рада у Гадячі. Поход Ромодановського і Трубецького на Україну. Побіда Виговського під Конотопом. Рада у Германівці. Король польський присягає на Гадяцькі пакта (22 травня 1659). Юрия Хмельницького знов вибирають Гетьманом (1660 р.). Чуднівська умова.   ІІ. Устрій, побут і культура: Князі. Бояре і земяне. Городи. Кріпости. Села. Духовенство. Устрій в Польщі. Король. Сейм. Конфедерация. Духовні. Судівництво. Військо. Шляхта. міщани. Селяни. Петро Могила. Унія і борба за віру. Острожські. Друкарні. Старшина. Козаки. Запорожці. Міщане і ремесники. Селяне. Духовенство. Освіта.

ПЕРІОД ЧЕТВЕРТИЙ: ПОЛЬСЬКО-МОСКОВСЬКИЙ

Гетьман Павло Тетеря. Гетьман Іван Бруховецький. Гетьман Петро Дорошенко 1665-1676. Договір під Бучачом 1672 р. Самойлович Гетьманом. Дорошенко зрікається булави. Гетьман Демьян Многогрішний 1669-1672. Іван Сірко. Гетьман Іван Самойлович 1672-1687. Знова Юрась Хмельниченко. Духовний Собор 1685 р. Гетьман Іван Мазепа 1687-1709. Рада на річці Коломаці в Полтавщині. Мазепа Гетьманом. Права України обмежують. Другий поход у Крим. Гетьман в Москві. Мазепа будує кріпости. Запорожська згода з Ханом. Заходи Мазепи коло розвою культури. Нехіть до Гетьмана. Петрик. Азівські походи. Семен Палій. Походи козаків у Лівонію, Інгрію і Польщу. Другий поход на Волинь. Княгиня Дольська. Мазепа й Меньшиков. Єзуїт Заленський. Бунт Булавина. Мотря Кочубеївна. Донос Кочубея. Донос Кочубея. Кочубея та Искру карають на смерть. Карл XII на Україні. Москалі нищать Батурин. Запорожці передаються на бік Шведів. Зруйновання Чортомлицької Січи. Битва під Полтавою. Утеча. Гетьман Іван Скоропадський 1708-1722. Орлик. Павло Полуботок наказним Гетьманом. Гетьман Данило Апостол. Межигетьманство 1734-1750. Гетьман Кирило Розумовський 1750-1764. Знову Малоросійська колегія. Послідні часи Січи Запорожської. Послідні часи Січи Запорожської. Чорноморці. Запорожці за Дунаєм. Внутрішнє життя Запорожців за Дунаєм. Гладкий Кошовим. Зрада Гладкого.   Внутрішній устрій і культура: Шляхта. Міщани. Козаки. Посполиті. Духовенство. Запорожжя. Освіта. Київська Академія. Штука. Під Польщею.

ПЕРІОД ПЯТИЙ: РОСИЙСЬКО-АВСТРІЙСЬКИЙ

Котляревський. Шашкевич. Тарас Шевченко. Кирило-Меθодієвське Братство. Указ 1876 року.
Товариство імени Шевченка. На Буковині. Еміґрация. Маніфест 1905 р. Державна Дума.

©  Микола Аркас. Історія України-Русі.  Третє видання. Видавець: З. Кондратюк, Вінніпеґ 1967.