Володимир Винниченко
ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ
(Історія української революції: марець 1917 р. – грудень 1919 р.)

ПЕРЕДМОВА. ЧОТИРІ ДОБИ.

ЧАСТИНА ПЕРША: ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ПЕРІОД ПЕРШИЙ: РЕВОЛЮЦІЙНА ОРҐАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОСТИ Й МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВЛАДИ

ВІЙНА Й ВЕЛИКА РОСІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ   (лютий-марець 1917.)

УКРАЇНСТВО ДО ВІЙНИ, ПІД-ЧАС ВІЙНИ Й У РЕВОЛЮЦІЇ

РЕВОЛЮЦІЙНЕ РУСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО В УКРАЇНСЬКОМУ ПИТАННЮ

ПЕРЕДЧУВАННЯ БОРОТЬБИ Й ГУРТУВАННЯ СИЛ

ПЕРШИЙ КРОК ПО ШЛЯХУ ОРҐАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОСТИ

БОРОТЬБА ЗА ПЕРШІ ПІДВАЛИНИ АВТОНОМІЇ

УКРАЇНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКА

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА СТАВИТЬ ВИРАЗНІ ВИМОГИ РОСІЙ-
СЬКОМУ ТИМЧАСОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ Й РУСЬКІЙ ДЕМОКРАТІЇ

ТИМЧАСОВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДКИДА ДОМАГАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ПЕРЕД РІШУЧИМ ВИСТУПОМ

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ПРОГОЛОШУЄ АВТОНОМІЮ УКРАЇНИ

ПЕРЕМОГА УКРАЇНСТВА

ОРҐАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВЛАДИ

УГОДА З РОСІЙСЬКИМ ТИМЧАСОВИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ   (15-16 липня 1917.)

ДРУГА УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕҐАЦІЯ ДО ПЕТРОГРАДУ

ТРУДНИЙ, АЛЕ ОСТАННІЙ КРОК ДО ЮРИДИЧНО-ПРАВОВОї ВЛАДИ

ЧАСТИНА ДРУГА: ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ПЕРІОД ДРУГИЙ: ОРҐАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНО-ПРАВОВОЇ ВЛАДИ

КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ВИСТУП КОРНІЛОВА

ОСТАННЯ БОРОТЬБА З ТИМЧАСОВИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

РОБІТНИЧЕ-СЕЛЯНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В РОСІЇ Й НА УКРАЇНІ   (листопад 1917.)

ПРОГОЛОШЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ З РОСІЄЮ   (20 листопаду [н. ст.] 1917.)

ОСНОВНА ХИБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ

ФАЛЬШИВЕ РОЗУМІННЯ НАЦІОНАЛЬНО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТИ

ВІЙНА З СОВІТСЬКОЮ РОСІЄЮ

БОРОТЬБА ЗА „СВОЮ ЛІНІЮ”

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, ДЕМОКРАТІЯ І БОЛЬШЕВИЗМ

МИР З ЦЕНТРАЛЬНИМИ ДЕРЖАВАМИ

БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РУСЬКИХ БОЛЬШЕВИКІВ

ПРОГОЛОШЕННЯ САМОСТІЙНОСТИ УКРАЇНИ   (22 січня 1917.)

ЗАКЛИКАННЯ НІМЦІВ

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ДОБА ГЕТЬМАНЩИНИ

ЩЕ ОДНА ЛЕКЦІЯ

ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА РЕАКЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ

НАЦІОНАЛЬНА КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ

ПІДГОТОВКА ПОВСТАННЯ

ПОВСТАННЯ, ЯК СЕЛЯНСЬКО-РОБІТНИЧА РЕВОЛЮЦІЯ

РОЗВИТОК РЕВОЛЮЦІЇ

ПРИГЛУШЕННЯ РЕВОЛЮЦІЇ Й КІНЕЦЬ ДИРЕКТОРІЇ

ДРУГА ВІЙНА З СОВІТСЬКОЮ РОСІЄЮ   (з 16 січня 1919.)

ДРУГИЙ ВИХІД ІЗ КИЇВА

ШУКАННЯ ПОМОЧИ В АНТАНТИ

ПЕРІОД МІЖ ВІННИЦЕЮ Й КАМ'ЯНЦЕМ

ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКИХ КОМУНІСТІВ НА ВКРАЇНІ   (від лютого 1919.)

РОЗВИТОК РЕАКЦІЙНОСТИ РЕЖИМУ ОТАМАНЩИНИ

БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ

ОРІЄНТАЦІЇ ОТАМАНЩИНИ

ВІДНОСИНИ КАМ'ЯНЕЦЬКОЇ ВЛАДИ З ДЕНІКІНИМ

КІНЕЦЬ ОТАМАНЩИНИ

НА ПОРОЗІ НОВОЇ ДОБИ

©  Київ-Відень 1920.  Репринтне відтворення видання 1920 року.  Вид-во політичної літератури України, Київ 1990.