Никифор Гірняк
ОСТАННІЙ АКТ
ТРАГЕДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ
(Спогади учасника подій за час від половини грудня 1919 до половини вересня 1920)
Тіням лицарів Української Галицької Армії,
які за Незалежну Соборну Українську Державу
склали свої голови на полі бою, від епідемій, по
таборах на засланні та від куль московської ЧК.

ВСТУП

І. УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА
АРМІЯ В СОЮЗІ З БОЛЬШЕВИКАМИ

Політичне становище й фізичний стан УГА в грудні 1919. Моя перша зустріч з Андрієм Хвилею. Перед укладенням союзу УГА з червоними. Союзний договір УГА з большевиками. Конференція в штабі XII червоної армії. Праця ревкому. Труднощі. Наші клопоти з Начальною Кмдою УГА. Наші ліві радикали.
Наші союзники; галицькі слабодухи. Біда з русотяпами. Галичани й червоноармійці; дивна пропозиція ЧК. Наша конспіративна праця. Наші намагання добитися ратифікації договору з большевиками. Розмова в ЦК боротьбістів. Закулісні переговори Коханенка з Порайком. Вирішна нарада з "трійкою". Погляд киян на вислід нарад із Затонським. Несподіваний маневр Затонського. Реакція вінничан на київські події. Відносини на півдні в Нач. Кмді УГА. Доля генералів УГА. Реорганізація УГА. З бриґадою УСС-ів. Протибольшевицьке повстання двох бриґад УГА. Кінець бриґади У.С.С. У.Г.А. й Армія УНР.

ІІ. ЧЕТВЕРТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД У ХАРКОВІ

Перед Четвертим Всеукраїнським З'їздом Рад у Харкові. Четвертий з'їзд Рад. Моє перебування в Харкові.

ІІІ. З ЧЕРВОНОЮ АРМІЄЮ В ГАЛИЧИНІ

Перед протинаступом на польському фронті. Реакція галичан у Харкові на фронтові події. В штабі ХІV армії. Перші дні перебування червоних у Галичині. Уряд ГСРР (Галревком). Большевики в галицьких селах. Галицька надзвичайна комісія (ЧК). Визволення галицьких старшин з табору в Кожухові. Комедія з галицькою червоною армією. Радянська Галичина й радянська Польща. Зустріч Затонського з українською інтеліґенцією. Несподівана втеча червоних з Галичини. Закінчення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

НА ІСТОРИЧНОМУ ПЕРЕЛОМІ   (Юрій Лавріненко)

©  Видання Укр. Військово-Історичного Інституту в США.  Printed by A. Orel, 363 Grove Str., Perth Amboy, N.J., USA.