Махно на лікуваннні в радянському
госпіталі у Старобєльську. Осінь 1920 р.