Група в'язнів Бутирської тюрми, визволених після Лютневої революції
2 березня 1917 р. У першому ряду зліва - Н. І. Махно.