СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

Центральний Державний архiв вищих органiв влади та управлiння (далі: ЦДАВОВУ) України, ф. 4097 (Кіш Українських Січових Стрільців, 1917-1918 рр.), оп. 1, спр. 1. – Книга наказів команди коша Українських Січових Стрільців.

ЦДАВОВУ України, ф. 4465т (Колекція окремих документальних матеріалів українських націоналістичних емігрантських установ, організацій і осіб), оп.1, спр.22. – Протоколи засідань членів Бойової Управи УСС у Відні за 1914 р.

ЦДАВОВУ України, ф. 4465т, оп. 1, спр. 23. – Протоколи засідань членів Бойової Управи УСС у Відні за 1916 р.

ЦДАВОВУ України, ф. 4465т, оп. 1, спр. 24. – Протоколи засідань членів Бойової Управи УСС у Відні за 1924 р.

ЦДАВОВУ України, ф. 4465т, оп. 1, спр. 25. – Книга реєстрації вхідної та вихідної документації Бойової Управи УСС.

ЦДАВОВУ України, ф. 4465т, оп. 1, спр. 593. – Біографічні статті про Масарика Т.Г., генерала УГА Курмановича В., полковника Вітовського Д., написані Лисаком С. та Галаган М.

ЦДАВОВУ України, ф. 4465т, оп. 1, спр. 968. – Спогади «Сотня Вітовського».

Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 365 (Жандармські установи тимчасового воєнного генерал-губернаторства Галичина), оп. 2, спр. 17. – Переписка с помощниками начальника и унтер-офицерами временного жандармского управления военного генерал-губернаторства в Галиции.

Центральний державний історичний архів (далі: ЦДІА) України у м. Львовi, ф. 309 т (Наукове товариство імені Т.Шевченка), оп. 1т, спр. 1198. – Мемуари полковника УСС Габсбурга В.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т (Леґіон Українських січових стрільців), оп.1, спр. 1. – Книга наказів і щоденні звіти за 1915-197 рр.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 7 – Матеріали до історії Леґіону українських січових стрільців (Реферати, листи та інше).

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр.2. – Книга наказів полку УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 13 – Звіти Боберського І., Цегельського Л. і Сингалевича В. про стан частин УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр.14. – Звіт Боберського І. з подорожі до УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 17. – Текст умов Бойової Управи УСС для організації походу УСС і турецької армії проти Росії.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 227. – Сатиричний бюллетень УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 229. – «Самохотник».

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 231. – Бюллетень «Червона Калина».

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360 (Адковат В. Старосольський), оп. 1, спр. 13. – Лист Стоцького до Старосольського про організаційну роботу УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп 1, спр. 14. – Спогад Старосольського В. про своє перебування в армії УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп 1, спр. 49 – Звернення, звіти, накази та інші документи про діяльність Української Бойової Управи УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп 1, спр. 486. – Лист І. Боберського до Старосольського.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп 1, спр. 492. – Листи Вишиваного В., Вітовського Д.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп 1, спр.562. – Листи Темницького до Старосольського.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 368 (С. Томашівський), оп.1, спр.145. – Листування з Управою УСС.

ЦДІА України у м. Львові, ф. 640 (П. Франко), оп.1, спр.12 – Стаття П. Франка «Пласт».

Державний архiв Тернопiльської областi, ф. 231 (Про діяльність "Січі", 1913-1914), оп.1, спр.157.

Львiвська наукова бiблiотека iм. В. Стефаника НАН України (далі: ЛНБ НАН України), вiд. рукописiв, ф. 9 (Фонд окремих надходжень), од. зб. 4083. – Думін О.

ЛНБ НАН України, вiд.рукописiв, ф. 9, од. зб. 4352. – Матеріали з історії УСС.

ЛНБ НАН України, вiд.рукописiв, ф. 9, од. зб. 4394. – Маніфест Української Парламентарної Репрезентації до українського народу галицької і володимирської землі;

ЛНБ НАН України, вiд.рукописiв, ф. 9, од. зб. 4410 – Статут товариства «Січових стрільців» у Львові.

ЛНБ НАН України, вiд.рукописiв, ф. 48 (Фонд Заклинських), од. зб. 132-а / 21. – Документи про вступ до УСС.

ЛНБ НАН України, вiд.рукописiв, ф. 48, од. зб. 132-ч / 21. – Заклинський Б. «Школа старшинська». В 3-х ч.

Боротьба. – 1918. – 19 бер.

Відгуки. – 1913. – № № 1, 2.

Вістник Союзу визволення України. – 1915. – 24 квiт., травень-червень, 14 лист.; 1916. – 6 січ., 16 квіт., 7 трав.; 1917. – 7 січ., 5 серп., 30 вер.

Дiло. – 1915. – 8 трав., 16, 24, 25 лист.; 1916. – 20 лют., 26, 30 квіт., 16, 17 трав., 16 лип.; 1917. – 14 січ., 18 груд.; 1918. – 12 трав., 25 лип., 20 жовт., 1-5 лист.; 1928. – 1 лист.; 1931. – 8-9 трав.

Новий час. – 1934. – № 181.

Українське Слово. – 1916. – 2 черв.; 1918. – 10 трав.

Шляхи. – 1915. – № 2, 1916. – 3ш. 1-2 за квiт., 2-й Зш. за трав. та 1 і 2-й за черв., Зш. за листопад і грудень.

Балюк I. Листи з поля // Тим, що впали. Лiтературно-мистецький збірник. Кн. 1 / Зложив М. Голубець, украсив І. Іванець. Артистична Горстка і Пресова Кватира УСС в поли. – Львів, 1917.

Безручко М. Сiчовi стрiльцi в боротьбi за державнiсть // За державнiсть. Матерiали до iсторiї Вiйська Українського. – Зб. 2. – Калiш, 1930.

Боберський І. Сокільський рух в австрійській Україні // Пам’яткова книжка СВУ і Календарь на 1917 р. – Відень, 1917.

Бобинський В. Гість із ночі: Поезія. Проза. публіцистика. Літературна критика. Переклади / Упоряд.; передм.; приміт. М. Дубини. – К.: Дніпро, 1990.

Бой. Українські Січові Стрільці (УСС) і Січові Стрільці (СС) // Календар Червоної Калини на 1924 р. – Львів—Київ, 1923.

В. Дз. УСС в борбi, життю i традицiї // Буковинський православний календар на 1918 р. – Вiдень, 1918.

В. К. Сiчовi Стрiльцi. Їх iсторiя i характер. – Львiв, 1920.

Веринський Л. Вишкіл і Кіш над Дністром // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1929 р. – Львів, 1929.

Веринський Л. Над Ценiвкою // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1932 р. – Львiв, 1931.

Винниченко В. Відродження нації: У 3-х ч. Ч.2. – Репринтне відтворення 1920 р. – К., 1990.

Вихор І. На стрічу великим подіям // Відгуки. – 1913. – № 1.

Вишиваний В. Українськi Сiчовi Стрiльцi з весни 1918 р. до перевороту в Австрії // Запорожець. Календар на 1921 р. – Відень, 1921.

Возняк М. Українська державність. – Відень, 1918.

Гайдучок С. Цифри оповiдають про УСС // Літопис Червоної Калини. – 1935. – № 4.

Галущинський М. З Українськими Сiчовими Стрiльцями. Спомини з рокiв 1914–1915. – Львiв: Діло, 1934.

Гей, там на горі «Січ» іде... Пропам’ятна книга «Січей». – Вінніпег, 1985.

Гiрняк Н. Органiзацiя i духовий рiст Українських Сiчових Стрiльцiв. – Фiладельфiя: Америка, 1955.

Голубець М. Рік грози і надій 1914. – Львів: Укр. бібліотека, 1934.

Горбовий М. Гуцульська сотня УСС // Літопис Червоної Калини. – 1931.

Гордiєнко В. Українськi Сiчовi Стрiльцi. – Львiв, 1990.

Граничка Л. Як я був Усусусом. Як писався літопис проф. Боберського // Літопис Червоної Калини. – 1929. – № 3.

Грушевський М. Новий перiод iсторiї України за роки вiд 1914 до 1919. – К.: Либiдь, 1992.

Гуцуляк М. Перший листопад 1918 року на Західних Землях України зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину. – Нью-Йорк—Ванкувер, 1973.

Давний Р. Початки Українських Січових Стрільців // Запорожець. Календар для народа на 1921 р. – Відень,1920.

Дзiковський В. Герб України // Свiт. – 1917. – № 8.

Дзiковський В. Коло Потутор. – Відень, 1917.

Дмитерко-Ратич Г. Листопадовi мiркування // Календар Українського Народного Союзу на 1962 р. – Б. м., б. р.

Добрянський А. Царська iмперiя впала. Рiк 1917 // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1937 р. – Львiв, 1937.

Долинський Д. Крик життя. Боротьба Українського Народу за волю й незалежнiсть // Серед бурi. Лiтературний збірник. – Львiв, 1919.

Дорошенко В. Українство в Росiї. – Вiдень, 1916.

Доценко О. Невiдома сторiнка з легенди про Українських Січових Стрільців // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1934 р. – Львiв, 1933.

Думiн О. Історія Леґіону Українських Січових Стрільців. 1914-1918 // Дзвін. – 1991. – № 9-12; 1992. – № 1-12; 1993. – № 1-6.

Думін О. Початки організації Українських Січових Стрільців // Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. Т. 3. Кн. 7-8. – Львів, 1934.

Думін О. Про причини ограничення чисельности леґiону УСС // Вiстник. – 1934. – № 10.

З крiвавого шляху УСС. – Львiв, 1916.

З листiв одного героя (З письм четаря Iвана Балюка до Дмитра Донцова) // Шляхи. – 1915. – № 1.

За волю України: Історичний збірник УСС. 1914–1964 / За ред. С. Рiпецького. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1967.

Заклинський М. «А ми тую стрiлецькую славу збережемо». Спомини з визвольної вiйни. – Ч. 1. – Львiв: Всесвiт, 1936.

Заклинський М. Дмитро Вiтовський. Спроба життєпису й характеристики. – Львiв: Всесвiт, 1936.

Заклинський М. З життя УСС в 1917 р. // Літопис Червоної Калини. – 1934. – № 12.

Зленко П. Українськi Сiчовi Стрiльцi. Матерiяли до бiблiографiчного показчика. Варшава, 1935.

Іванець І. Пресова Кватира УСС // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. – Львів, 1934.

Iванець I. Стрiлецька карикатура // Літопис Червоної Калини. – 1935. – № 3.

Iрчан М. Хто такi УСС i вiдки вони взялися i чого хотять? – Б. м., 1919.

Історія сiчових стрiльцiв: Воєнно-iсторичний нарис. – К.: Україна, 1992.

Калина В. Курiнь смерти УСС. Спогади старшини. – Львiв: Укр. бібліотека, 1936.

Карпенко О. Листопадова 1918 р. нацiонально-демократична революцiя на захiдноукраїнських землях // Український історичний журнал. – 1993. – № 1.

Клейноди України (з історії державної і національної символіки). Комплект з 33-х кольорових листівок. – К., 1991.

Крезуб А. Нарис iсторiї українсько-польської вiйни 1918 – 1919. – Львiв: Червона Калина, 1933.

Крезуб А. Штiрк чи Кербер? // Літопис Червоної Калини. – 1930. – № 5.

Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст. / Упоряд. Б.Якимович. – 4-те вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992.

Кузьма О. Листопадовi днi 1918 р. – Львiв, 1931.

Купчинський Р. Заметіль. ІІ. Перед навалою: Повість зі стрілецького життя. – Львів: Каменяр, 1991.

Кучабський В. Від первопочинів до проскурівського періоду // Історія січових стрільців: Воєнно-історичний нарис. – К.: Україна, 1992.

Лазарович М. Зародження українського стрілецького руху в Галичині: причини і наслідки // Розбудова держави. – 1996. – № 3.

Лазарович М. Організація Українських Січових Стрільців // Тернопіль. – 1995. – 4.

Лазарович М. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

Лазарович М. Українські січові стрільці в період розгортання національної революції в Наддніпрянщині: 1917-1918 роки // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: (Зб. ст.). – К., 1999. – Вип. 5.

Лазарович М. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині // Український історичний журнал. – 1998. – № 5.

Лазарович М. Формування національно-державницької ідеології леґіону Українських Січових Стрільців (1914 – початок 1917 рр.) // Мандрівець. Освітянський журнал. – 1998. – № 1.

Лазарович М., Лазарович Н. Національні риси в атрибутиці УСС // Четверта наукова геральдична конференція. Збірник тез, повідомлень та доповідей. – Львів, 1994.

Лазарович М., Лазарович Н. Національно-політична діяльність Українських Січових Стрільців в 1914 – на початку 1917 рр. // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник / За заред. проф. Б. Лановика. – Тернопіль: Економічна думка, 1998.

Лазарович М., Лазарович Н. Соборницька ідея Українських Січових Стрільців (До 80-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР) // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник / За ред. проф. Б. Лановика. – Тернопіль: Економічна думка, 1999.

Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2001.

Левицький В. Два фрагменти // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. – Львiв, 1934.

Левицький К. Великий Зрив. – Львiв: Червона Калина, 1931.

Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914–1918: В 3-х ч. – Львів, 1928–1930.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914. – Львів: Накл. власним, 1926.

Левицький К. Розпад Австрiї i українська справа // Воля. – Вiдень, 1920. – Т. 3. – Ч. 2.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів: Інститут українознавства НАНУ; Інститут Центрально-Східної Європи, 1998.

Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів: Каменяр, 1990.

Литвин М., Науменко К. Українськi Сiчовi Стрiльцi. – К.: Знання, 1992.

Липа Ю. Галичани над морем // Літопис Червоної Калини. – 1936. – № 3.

Лотоцький О. Сторiнки минулого. – Ч. 3. – Варшава, 1934.

Лукiянович Д. Не попав у реєстр // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. – Львiв, 1934.

Луцький О. На Великiм Лузi // Календар т-ва «Просвiта» на 1926 р. – Львiв, 1925.

М. Р. Перший стрiлецький старшинський корпус // Літопис Червоної Калини. – 1934. – № 7-8.

Маланюк Є. Крути // Слово Просвіти. – 1998. – № 1.

Матейко Р. Галицькі лицарі волі. Українські визвольні змагання на Тернопiльщинi 1900-1920 років у контексті історії України. – Тернопіль: Принтер-інформ, 2002.

Матисякевич З. Хто вони, Українські Січові Стрільці? // Радянська Верховина. – 1990. – 4 серп.

Модзолевський В., Нарбут Г. До питання про державний герб України // Б-ка ж. «Пам’ятки України». – Кн. 1. Національна символіка. – 2-ге вид. – К., 1991.

Навроцький О. Олена Степанiвна i скадинавськi жiнки // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1934 р. – Львiв, 1933. – С. 35-44.

Назарук О. Мілітарний рух серед української молодіжи середніх шкіл перед війною // Діло. – 1915. – 16-17 жовт.

Назарук О. Слiдами Українських Сiчових Стрiльцiв. – Львiв, 1916.

Наші стрільці в рік по шевченківськім здвизі 28 червня 1914 р. – Відень: Накл. УБУ, 1915.

Олексин Б. Пісня про червону калину. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1974.

Онуфрик С. Оркестра У.С.С. // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1934 р. – Львiв, 1933.

Островерха М. Грозна калини в Українських Січових Стрільців – Нью-Йорк: Накл. автора, 1962.

Островерха М. Соняшний фрагмент // Літопис Червоної Калини. – 1934. – № 1.

Палiїв Д. Листопадова революцiя: З моїх споминiв. – Львiв: Новий час, 1929.

Палiїв Д. УСС на розстайнiй дорозi... // Календар Батькiвщина на 1937 р. – Львiв, б. р.

Пачовський М. Вивiшення прапору // Наш Львiв. Ювiлейний зб. 1252—1952. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1953.

Пеленський Д. Осiнь 1918 р. // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1934 р. – Львiв, 1933.

Петрiв В. Спомини з часiв української революцiї (1917—1921). – Ч. 3. – Львiв: Червона Калина, 1930.

Про сiчовий рух // Запорожець. Календар для народа на 1921 р. – Вiдень, 1920.

Р. К. Пiд Львiв! // Календар Червоної Калини на 1925 р. – Львiв—Київ, 1924.

Р-кий I. Спомини львiвських падолистових днiв 1918 р. // Український Скиталець. – Лiберець, 1920. – № 1.

Ріпецький С. Листопад 1918 року. Листопадовий Зрив, Українські Січові Стрільці, полковник Дмитро Вітовський – в кривому дзеркалі споминів Лонгина Цегельського – Нью-Йорк; Детройт: Братство УСС, 1961.

Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. – Нью-Йорк: Червона калина, 1956.

Розмова з Полковником Андрієм Мельником, керманичем Українського Націоналістичного Руху. – Б. м., 1950.

Сафронiв В. На стрiлецьких «уходах» // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1993 р. – Львiв, 1933.

Семотюк Я. Українськi вiйськовi вiдзнаки. – Торонто, 1991.

Соловей Д. Винищення українства – основна мета Росії у війні 1914 р. // Новий літопис. – Вінніпег—Манітоба, 1963. – № 1.

Солтикевич Я. Салют останньої сотнi. — Торонто, 1964.

Степанів О. На передодні великих подій. Власні переживання і думки 1912–1914. – Львів: Червона Калина, 1930.

Стефанiв З. Iсторiя українського вiйська // Київська старовина – 1993. – № 2.

Тарнавський М. Спогади. – Львів, 1992.

Темницький В. Українські Січові Стрільці (Думки й уваги з приводу українського мілітарного руху). – Відень: СВУ, 1915.

Трильовський К. З мого життя // Гей, там на горі «Січ» іде... Пропам’ятна книга «Січей». – Вінніпег, 1985.

Трильовський К. З моїх споминiв. Початки стрiлецької органiзацiї i Боєва Управа // Iсторичний календар-альманах Червоної Калини на 1927 р. – Львiв, 1926.

Трофим’як Б. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939 рр.): Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.

Трухан М. Негативний стереотип українця в польськiй пiслявоєннiй лiтературi. – Мюнхен—Львiв, 1992.

Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї Українських Сiчових Стрiльцiв. – Ч.1. – Рогатин—Львiв—Київ: Журавлi, 1923.

Угрин-Безгрішний М. Отаман УСС Михайло Галущинський // Літопис Червоної Калини. – 1931. – № 11.

Угрин-Безгрішний М. Українські Січові Стрільці // Календар Червоної Калини на 1924 р. – Львів—Київ, 1923.

Українськi Сiчовi Стрiльцi 1914–1920 / За ред. Б. Гнаткевича. – Репринт. відтворення з вид. 1935 р. – Львiв: Слово, 1991.

Ходак I. Дмитро Вiтовський – провiдник листопадового чину // Літопис Червоної Калини. – 1991. – № 2.

Цегельський Л. Вiд легенд до правди. Спомини про події в Україні зв’язані з Першим Листопадом 1918 р. – Нью-Йорк—Фiладельфiя: Булава, 1960.

Чайковський А. Як формовано Сiчових Стрiльцiв у Самбiрщинi // Літопис Червоної Калини. – 1931. – № 9.

Чикаленко Є. Щоденник (1907–1917). – Львiв, 1931.

Шухевич С. Видиш брате мiй (8 мiсяцiв серед УСС). – Львiв: Червона Калина, 1930.

Щуровський В. Спомини з пробування УСС на Надніпров’ю в 1918 р. // Літературно-Науковий Вісник. – 1925. – Кн. 3.

Юревич-Кнiгинецький Е. Українськi мiлiтарнi органiзацiї у Схiднiй Галичинi перед свiтовою вiйною // За державнiсть. Матерiяли до iсторiї вiйська українського. Зб. 6. – Калiш, 1936.

Якимович Б. До питання про українську національну символіку // Б-ка ж. «Пам’ятки України». – Кн. 1. Національна символіка. – 2-ге вид. – К., 1991.

Oborona Lwowa 1-2 listopada 1918. Relacje uczestnikow. – Lwow, 1933.