Микола Лазарович, Наталія Лазарович
«МАШЕРУЮТЬ НАШІ ДОБРОВОЛЬЦІ…»

«Ми перші в бій за волю йдем!..»

«Тепер настав пригожий час прогнать розбійників із хати…»

«Наша честь вимагає…»

Список використаних джерел і літератури

©  «Тайп», Тернопіль 2003. – Наукове видання. Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє».
Серія «Історія». – Випуск 6.  ISBN 966-99230-0-1.  Віддруковано в МП «Тайп», м. Тернопіль, вул. Чернівецька 44 Б.