ПЕРЕДМОВА

В минулому році сповнилося 30 літ від заснування в Харкові „Української Студентської Громади”.7

Цьому 30-літньому ювілею я й присвячую свої спомини про заснування й працю „Харківської Української Студентської Громади” та „Революційної Української Партії” (РУП), яка вийшла, як персонально, так і ідейно з тієї Громади.

Не претендую своїми споминами дати твір науково-історичний, чи публіцистичний. Написав я їх тому, що вважаю це своїм обов'язком громадянина України і співучасника тих подій, які лягли в основу нашого національного визвольного руху. Описував я тільки те, що на власні очі бачив, або в чому приймав безпосередню участь, чи знав з джерел, що заслуговують повного довір'я. Деякі тексти постанов громадських чи партійних запозичені мною з книги О. Гермайзе „Нариси з історії революційного руху на Україні”, видання Книгоспілки, Київ 1926 та В. Дорошенка „Революційна Українська Партія (РУП)”, видання ЦК С-ДРП, Львів 1921.

Висловлюю свою найщирішу подяку дорогим моїм товаришам по праці в Харківській Студентській Громаді та РУП Д. Антоновичеві і О. Коваленкові, та Вол. Дорошенкові, А. Жукові й Ол. Шаповалові за ласкаву поміч своїми інформаціями й освітленням деяких подій, що наслідком давнього часу вже трохи були „припали пилом”.

 

------------------------------------------------------------------------

[7] Писано в 1928 р. (прим. М. А.)