ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Архів УНДЧ, фонд О.Білака, справа 1.

2. Архів УНДЧ, фонд А.Микитенка, справа 1.

3. Архів УНДЧ, фонд О.Масікевича, справа 1.

4. Архів УНДЧ, фонд В.Руснака, справа 1.

5. Архів УНДЧ, фонд К.Товстюка, справа 1.

6. Архів УНДЧ, фонд 1, справа 1.

7. Архів УНДЧ, фонд 1, справа 2.

8. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № 596.

9. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № 1142.

10. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № 1213.

11. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № 1653.

12. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № 5577.

13. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № 10085.

14. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № П-6068.

15. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № П-6071.

16. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № П-6349.

17. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № П-6458.

18. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № П-6886.

19. Архів УСБУЧО, архівно-кримінальна справа № П-6931.

20. Архів УСБУЧО, Довідка про націоналістичний рух на Буковині.

21. Архів УСБУЧО, Справка по банде УПА куренного "Лугового".

22. ЦДАВОВУ, фонд 3833, опис 1, справа 83.

23. ЧОДА, фонд ЗО сч, опис 5, справа 34.

24. ЧОДА, фонд 163, опис 1, справа 42.

25. ЧОДА, фонд Р-197, опис 1, справа 5.

26. ЧОДА, фонд Р-197, опис 1, справа 7.

27. ЧОДА, фонд Р-197, опис 2, справа 3.

28. ЧОДА, фонд Р-200, опис 1, справа 1.

29. ЧОДА, фонд Р-201, опис 1, справа 1.

30. ЧОДА, фонд Р-206, опис 1, справа 7.

31. ЧОДА, фонд Р-307, опис 1, справа 110.

32. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944); Документы и материалы в трех томах. — Минск, 1967. — Т.1. — 744 с.

33. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944); Документы и материалы в трех томах. — Минск, 1973. — Т.2. — 680 с.

34. Літопис нескореної України. — Львів, 1993. — Книга 1. — 800 с.

35. Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто — Львів, 1992-1993. — Т.19. — Ч.2. — 360 с.

36. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8-ми томах. — Москва, 1991. — Т.5. — 672 с.

37. Пограничные войска в годгл Великой Отечественной войны 1941-45. — Москва, 1968. — 707 с.

38. Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии 1941-1945. Сборник документов. — Минск., 1963. — 436 с.

39. Радянська Буковина 1940-1945 рр. Документи і матеріали. — Київ, 1967. — 401 с.

40. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріяли. — Нью-Йорк, 1983. — Т.3. — 382 с.

41. Альманах 25-літнього ювілею товариства "Міщанський Хор" в Чернівцях 1901-1926. — Чернівці, 1926. — 48 с.

42. Бабух В. Вони всюди чули поклик Києва. // Голос України. — 1995. — № 71. — 15 квітня.

43. Балюк А. Могили без надгробків. Свідчення очевидця. // Час. — 1990. — № 12. — Грудень.

44. Быков В. Горький привкус победы. // Аргументы и факты. — 1995. — № 17. — Апрель.

45. Біля Союзівки посвячено церковцю в пам'ять Буковинського Куреня. // Свобода. — 1975. — 18 липня.

46. Буковинське народне віче 3 листопада 1918 року. — Чернівці, 1990. — 48 с.

47. Буковинський Курінь відзначив 40-ліття своїх бойових дій. // Буковина (Торонто). — 1979. — 4.1.

48. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія повстанського руху. — Вінніпеґ, 1981. — 328 с.

49. Буркут І. А ми тую славу збережемо (з історії українських збройних сил у XX ст.). — Чернівці, 1992. — 76 с.

50. В боях за Радянську Буковину. — Ужгород, 1984. — 160 с.

51. Верига В. Буковинський Курінь. // Час. — 1993. — Ч.28. — 13 липня.

52. Война в тылу врага. — Москва, 1974. — 448 с.

53. Верига В. Буковинський Курінь у лавах французького Опору. // Час. — 1991. — Ч.31. — 2 серпня.

54. Верига В. Втрати ОУН в II світовій війні. — Торонто, 1991. — 208 с.

55. Вшанування поляглих боевиків ОУН і Буковинського Куреня. // Свобода. — 1975. — 3 липня.

56. Герострати і каїни. — Ужгород, 1968. — 144 с.

57. Гніздовський О. За рідний край. Спогади з визвольної війни. // Буковина (Торонто). — 1979. — Ч.1.

58. Городиський З. Українська Національна Рада. — Київ, 1993. — 144 с.

59. Госейко Л. 50-річчя битв Куреня ім.Шевченка в складі французького Резистансу. // Українське Слово (Париж). — 1994. — 20 жовтня.

60. Гришин-Грищук І. "Нам пора для України жить..." // Молодий буковинець. — 1993. — № 28. — 4 липня.

61. Грім. П'ятдесятиліття Буковинського Куреня. // Самостійна Україна. — 1991. — Ч.3.

62. Далавурак С. Дума про двох братів Кантемірів. // Буковина. — 1992. — № 63. — 26 травня.

63. Des loges... Aux eloges, un chemin difficile. Resistance Centre-Doubs. Histoire vecue 1943-1944 par un groupe d'anciens F.F.I. — Valdahon — Vercel — Pierrefontaine, 1989. — 160 с.

64. Дмитрук К. Безбатченки. — Львів, 1972. — 223 с.

65. Дурбак І. Буковинські дні в "Кетскільській Україні". // Америка. — 1975. — 19 серпня.

66. Дурбак І. Церковця — пам'ятник борцям з волю України. // Буковина (Торонто). — 1975. — 4.2.

67. Енциклопедія Українознавства, словникова частина, т.ІІ/9, Париж — Нью-Йорк.

68. Євген Коновалець і його доба. — Мюнхен, 1974. — 1020 с.

69. Jaquuel G. Le perroquet n'est pas monte a l'echelle ou 1944: des comtois fideles a leuur devise. — Besancon, 1980. — 170 с.

70. Жуковський А. Буковинський Курінь. (Доповідь, виголошена 25 травня 1986 р. на святочних зборах в Парижі). // Буковина (Торонто). — 1986. — Ч.4.

71. Жуковський А. Історія Буковини. — Чернівці, 1993. — Ч.2. — 224 с.

72. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. — Львів, 1991. — 232 с.

73. Іванеско М. Наклепники на замовлення. — Ужгород, 1986. — 205 с.

74. Ілюстрована хроніка Товариства "Український Народний Дім" у Чернівцях 1884-1934. — Чернівці, 1934. — 68 с.

75. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX с.). — Львів, 1992. — 704 с.

76. Journee franco-ukrainienne. 50e anniversaire des evenements conduisant a la liberation du Pays. — Vercel, 1994. — 26 c.

77. Капустянський М. Похід українських армій на Київ — Одесу в 1919 році. — Мюнхен, 1946. — Кн.1. — 110 с.; Кн. 2. — 200 с.

78. Касіян С. Вогонь родиться з іскри... — Торонто, 1967. — 248 с.

79. Квітковський Д. Боротьба за українську ідею. — Детройт — Нью-Йорк — Торонто, 1993. — 604 с.

80. Квітковський Д., Бринзан Т., Жуковський А. Буковина, її минуле і сучасне. — Париж — Філядельфія — Дітройт, 1956. — 965 с.

81. Книга пам'яті України. Чернівецька область. — Чернівці, 1994. — т.1. — 735 с.

82. Кобевко П. "Станем, браття, в бій кривавий..." // Час. — 1992. — Ч.35. — 28 серпня.

83. Колотило В. Відродження української державности 1917-1918 рр. та участь Буковини в її відбудові. // Молодий буковинець. — 1993. — № 43. — 17 жовтня; № 44. — 24 листопада.

84. Комарницький С. Радянська Буковина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. — Київ, 1979. — 135 с.

85. Коновалець Є. Причинки до історії української революції. — Б.м., 1948. — 48 с.

86. Коровицький І. Пам'ятник Буковинському Куреневі та бойовикам ОУН. // Свобода. — 1974. — 26 грудня.

87. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. — Париж — Нью-Йорк — Львів, 1993. — 660 с.

88. Куропась С. Серед буковинців на Союзівці. // Свобода. — 1975. — 12 серпня.

89. Лакуста С. Дума про двох братів Кантемірів. // Час. — 1932. — Ч.1049. — 28 квітня.

90. Le souvenir est reste vivace pour Vercellois et Ukrainiens. // Jeudi. — 1985. — 16 травня.

91. Лебедь М. Українська Повстанська Армія. — Дрогобич, 1993. — Ч.1. — 208 с.

92. Малахов Д. До сумної дати. // Українське слово (Київ — Париж). — 1994. — № 50. — 15 лютого.

93. Мартинець В. Braetz. Німецький концентраційний табір (спогади в'язня). — Штудгарт, 1946. — 120 с.

94. Мельничук С. УПА — шляхами слави і трагедії. // Час. — 1992. — Ч.34. — 21 серпня.

95. Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952. Документи і матеріали. — Львів, 1991. — 448 с.

96. На зов Києва. Український націоналізм у II світовій війні. — Київ, 1993. — 544 с.

97. Нагаєвський І. Історія Української Держави двадцятого століття. — Рим, 1989. — 486 ст.

98. Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941-1944. — Київ, 1985. — Кн.1. — 400 с.

99. Не забудеться, не проститься. — Ужгород, 1988. — 192 с.

100. Небелюк Н. Під чужими прапорами. — Париж —Ліон, 1951. — 192с.

101. Непогасний огонь віри. Збірник на пошану полковника Андрія Мельника, голови Проводу Українських Націоналістів. — Париж, 1974. — 764 с.

102. Непокоренная Белоруссия. — Москва, 1963. — 367 с.

103. Новосівський І. Нарис історії права Буковини і Басарабії. — Нью-Йорк — Париж — Сідней — Торонто, 1986. — 180 с.

104. Nowosiwsky I. Bukovynian Ukrainians. A Historiacal Background and their Self-determination in 1918. — New York, 1970. — 200 р.

105. Організація Українських Націоналістів 1929-1954. — Б.м., 1955. — 448 с.

106. П.В. Ориґінальне відзначення однієї нашої історичої події. // Новий Шлях. — 1974. — 28 вересня.

107. Паньківський К. Від держави до комітету. — Нью-Иорк — Торонто, 1970. — 160 с.

108. Перший український просвітно-економічний конґрес, уладжений Товариством "Просьвіта" в сороклїтє заснованя в днях 1 і 2 лютого 1909 року. — Львів, 1909. — 654 с.

109. Petit V. Journal de marche 1944. — Lyon, б.р. — 54 с.

110. Пігуляк І. Українська православна церква в румунськім ярмі і буковинці в Канаді. — Вінніпеґ, 1927. — 32 с.

111. Пігуляк І. Спогади у 60-річчя смерти сотника Омеляна Кантеміра. // Буковина (Торонто). — 1978. — Ч.1.

112. Полікарпенко Г. Організація Українських Націоналістів під час Другої світової війни. — Б.м., 1951. — 148 с.

113. Пустельник Л. "Вони небезпечні, бо хотіли створити українську державу..." // Молодий буковинець. — 1995. — № 19. — 28 квітня.

114. 50-річчя Буковинського Куреня. // Вісті Українсько-Буковинської Громади (Торонто). — 1991. — Ч.9.

115. 500 осіб взяли участь у посвяченні церковці-пам'ятника в Кергоксоні. // Свобода. — 1975. — 15 липня.

116. Семотюк Я. Українські військові відзнаки. — Торонто, 1991. — 52 с.

117. Сергійчук В. За Сибіром сонце сходить... українцям // Молодь України. — 1993 р. — № 76. — 6 липня; № 77. — 8 липня; № 78. — 9 липня; № 79. — 13 липня.

118. Соколишин О. Церковця-пам'ятник Буковинському Куреневі в Керкгоксоні. // Свобода. — 1977. — 7 жовтня; Буковина (Торонто). — 1977. — Ч.8.

119. 45-річчя Буковинського Куреня Парижі. // Буковина (Торонто). — 1986. — Ч.4.

120. Старик В., Дуда А. Буковинський Курінь. // Час. — 1994. — Ч.4. — 28 січня; Ч.5. — 4 лютого; Ч.6. — 11 лютого; Ч.7. — 18 лютого; Ч.10. — 11 березня; Ч.13. — 25 березня; Ч.14. — 1 квітня; Ч.15. — 8 квітня; Ч.16. — 15 квітня; Ч.17. — 22 квітня; Ч.18 — 29 квітня; Ч.31. — 22 липня; Ч.32. — 29 липня; Ч.33. — 5 серпня; Ч.34. — 12 серпня; Ч.33. — 19 серпня; Ч.36. — 26 серпня.

121. Старик В. Людина з легенди. Зустріч з Сильвестром Никоровичем. // Час. — 1991. — Ч.51. — 20 грудня.

122. Стефанець В. Шість псевдо Петра Войновського. // Молодий буковинець. — 1992. — № 35. — 29 серпня.

123. Субтельний О. Україна. Історія. — Київ, 1991. — 512 с.

124. Олена Теліга. Збірник. — Детройт — Нью-Йорк — Париж, 1977. — 474 с.

125. Тимошенко Б. І я назвав його батьком. // Українське слово. — 1994. — № 15. — 14 квітня; № 16. — 21 квітня; № 17. — 28 квітня; № 18. — 5 травня; № 19. — 12 травня; № 20. — 19 травня; № 21. — 26 травня;

126. Удовиченко О. Третя Залізна Дивізія. Рік 1919. — Нью-Йорк, 1971. — 264 с.

127. Удовиченко О. Україна у війні за державність. — Вінніпеґ, 1954. — 180 с.

128. Українська Загальна Енциклопедія. — Львів — Станіславів — Коломия. — Т.3.

129. Українська Повстанча Армія 1943-1949. Довідник. — Нью-Йорк, 1994. — 199 с.

130. Український спортовий клюб "Довбуш" — Чернівці та український спорт на Буковині 1920-1940. — Чікаґо — Балтімор — Філядельфія — Торонто, 1984. — 172 с.

131. Une journee franco-ukrainienne. L'ambassadeur d'Ukraine etait venu pour feter le cinquatieme anniversaire de la liberation. // L'est Republicain. — 1994. — 4 жовтня.

132. Ференчук Ю. Буковинська частина УПА. // Практика. — 1992. — № 45 — 6 листопада.

133. Ференчук Ю. Переможені підступністю. Друга частина спогадів про Буковинський Курінь УПА. // Практика. — 1993. — № 1. — 6 січня; № 2. — 13 січня.

134. Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. — Мюнхен, 1958. — 320 с.

135. Яшан В. Під брунатним чоботом. Німецька окупація Станиславівщини в Другій світовій війні 1941-1944. — Торонто, 1989. — 284 с.