Михайло Антонович
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
(фраґменти з книги)

КНЯЖА ДОБА (XII - XV ст.)

... Боротьба за геґемонію в східній Европі. Кінець Галицько-волинської держави.

ЛИТОВСЬКА ДОБА

Віки XIV-XVI в українській національній свідомости. Початки Литовсько-руської
держави. Часи могутности. Ольґерд та Витовт. Межиусобиця та остаточне оформлення
унії з Польщею. Занепад Литовсько-руської держави. Останні Ягайлони.

©  Літопис Української Вільної Академії Наук, №1, 1966.  Перша публікація: Прага, Вид-во Тищенка, 1942.